Fair play ve světle problémů současného sportu

Autoři SEKOT Aleš
Druh Článek v odborném periodiku
Citace SEKOT, Aleš. Fair play ve světle problémů současného sportu. Studia Sportiva, Brno: FSpS, 2012, roč. 6/2012, č. 1, s. 107-116. ISSN 1802-7679.
Originální jazyk čeština
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova fair play;sport;olympism;education

podobě jedinečné pohybové aktivity, ale zejména jako divácká forma masové kultury fascinující stále větší počet lidí bez rozdílu kulturní úrovně, rasy, politické orientace, náboženství či vzdělání. Sport zvyšuje svůj význam v rovině politiky sbližování národů a svoji výchovnou roli generuje zejména v širším kontextu vště- pování zásad fair play. Socializačně působí jak v rovině volnočasových pohybových aktivit, tak na úrovni vrcholového výkonnostního sportu. Sílící orientace na maximální výkon a vítězství přináší i nové dimenze chápání institutu sportovní etiky a staví před odbornou sportovní veřejnost nové perspektivy výchovy k zá- sadám fair play a duchu olympismu jak na úrovni školní tělesné výchovy, tak v celkovém přístupu ke spor- tu zejména v rovině jeho vrcholové elitní úrovně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info