Informace o publikaci

Fair play ve světle problémů současného sportu

Autoři

SEKOT Aleš

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova fair play;sport;olympism;education
Popis podobě jedinečné pohybové aktivity, ale zejména jako divácká forma masové kultury fascinující stále větší počet lidí bez rozdílu kulturní úrovně, rasy, politické orientace, náboženství či vzdělání. Sport zvyšuje svůj význam v rovině politiky sbližování národů a svoji výchovnou roli generuje zejména v širším kontextu vště- pování zásad fair play. Socializačně působí jak v rovině volnočasových pohybových aktivit, tak na úrovni vrcholového výkonnostního sportu. Sílící orientace na maximální výkon a vítězství přináší i nové dimenze chápání institutu sportovní etiky a staví před odbornou sportovní veřejnost nové perspektivy výchovy k zá- sadám fair play a duchu olympismu jak na úrovni školní tělesné výchovy, tak v celkovém přístupu ke spor- tu zejména v rovině jeho vrcholové elitní úrovně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info