Informace o publikaci

"Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu

Autoři

GALČANOVÁ Lucie VACKOVÁ Barbora

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Suburbanizace není pouze podstatným fenoménem ovlivňujícím podobu západní krajiny. Je také významným kulturním fenoménem, který ovlivňuje naše chápání toho, co je dobré prostředí pro rodinný život a jak vypadá sousedské soužití: stala se součástí reprezentací západní kultury. Text nahlíží na problematiku suburbánních reprezentací z dvojího úhlu: zkoumá reprezentace, ve kterých je suburbanizace označovaným, současně ale ukazuje, že může sloužit také jako označující, skrze které je podrobován kritice masový konzumní charakter moderní společnosti a odhalují se skryté krize a kolize soužití v modernitě. Esej se zaměřuje především na populární americkou produkci, je komponován jako meta-analýza existujících teoretických i analytických textů a doplněn empirickým materiálem, jejž tvoří příklady nejznámějších suburbánních filmů (mezi jinými Rebel bez příčiny, Stepfordské paničky a Americká krása).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info