Informace o publikaci

Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened Lindernia procumbens and alien Lindernia dubia (Antirrhinaceae) in the Czech Republic

Název česky Rozšíření, stanovištní ekologie, půdní semenná banka a šíření semen u ohrožené Lindernia procumbens a zavlečené Lindernia dubia (Antirrhinaceae) v České Republice
Autoři

ŠUMBEROVÁ Kateřina LOSOSOVÁ Zdeňka DUCHÁČEK Martin HORÁKOVÁ Viera FABŠIČOVÁ Martina

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Phyton - Annales Rei Botanicae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova fishpond management; neophyte; wetland vegetation
Popis Ačkoli zavlečená Lindernia dubia má dosud méně lokalit než domácí L. procumbens, populace neofytního druhu jsou výrazně větší a stabilnější. To se odráží i v hustotě půdní semenné banky a potenciálu pro další šíření. L. dubia je schopna kolonizovat širší škálu stanovišť než L. procumbens, zejména pokud jde o vlhkost substrátu a délku jeho obnažení, přičemž dobře přežívá i v porostech kompetičně silných druhů. U domácí L. procumbens se, na rozdíl od L. dubia, projevují výrazné meziroční fluktuace ve velikosti populací, přičemž některé populace byly zjištěny pouze v půdní semenné bance. U obou druhů jsme zjistili možnost šíření s vodou a na holínkách rybářů, u L. dubia jsme rovněž potvrdili šíření na vozidlech využívaných v rybničním hospodaření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info