Informace o publikaci

The concept of legitimate expectations as a factor in effective decision-making by administrative authorities in the Czech Republic

Název česky Princip legitimního očekávání jako faktor efektivního rozhodování správních orgánů v České republice
Autoři

SKULOVÁ Soňa HUSSEINI Faisal VRBOVÁ Marta PROKOPOVÁ Klára

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Permanent Study Group: Law and Public Administration, Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Public administration decision-making - principle of predictability - principle of legitimate expectations - stability of decision-making
Popis Příspěvek poskytuje stručnou a výstižnou deskripci a analýzu prvků (nástrojů) a mechanismů právní povahy, jež garantují či podporují nezbytnou úroveň stability rozhodování správních orgánů , vývoj a dosažené výsledky v této oblasti. Usiluje o postižení problémových či sporných míst a přiblížit určité trendy, a možný směr řešení těchto problémů v rovině právní, a také v praxi. Analýza byla vycházela z příslušných právních úprav, a to v rovině ústavního práva, správního práva, práva evropského (včetně soft law Rady Evropy a ombudsmana), judikatury a relevantní činnosti ústředních správních orgánů ( metodické, infomrační).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info