Chemie se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Cílem studia studijního oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání a následně Učitelství chemie pro základní školy je příprava absolventů k učitelství chemie na základních školách a v nižších stupních víceletých gymnázií. Studium oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání je přednostně zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu oboru Učitelství chemie pro základní školy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat i aplikovat své široké odborné speciální znalosti a dovednosti v oblasti odborné chemie pro svou pedagogickou praxi;
  • ovládat základní metody výuky chemie na základní škole;
  • pracovat s chemickými látkami; zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři;
  • aplikovat zásady správné laboratorní praxe;
  • posoudit vhodnost použití jednotlivých pokusů a chemických látek ve výuce;
  • z širokého spektra nových poznatků v chemii vybrat a zařadit do výuky aktuální témata a vhodným způsobem je prezentovat.

„Tento dvouobor (fyzika, chemie) jsem si vybrala, jelikož mě chemie a fyzika bavily odjakživa. Také existuje méně učitelů s touto kombinací, což je pozitivní zpráva pro mé budoucí uplatnění. Studium na MU je skvělé, líbí se mi respekt ze strany našich profesorů – berou nás jako budoucí kolegy, výuka je vždy plná experimentů a zajímavých prezentací, ale hlavně jste opravdu pánem svého času, takže pokud budete šikovní, můžete mít velice dlouhé prázdniny.“

Andrea Biskupová Andrea Biskupová
studentka oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání

Uplatnění absolventů

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele chemie na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemie se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení
1255

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://www.ped.muni.cz/wchem/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info