Programování a vývoj aplikací

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2024.

Co se naučíte

Zajímá vás informatika či výpočetní technika? Přemýšlíte, jak jsou všudypřítomné digitální systémy vytvářeny a řízeny? Potkali jste se s programováním nebo máte zájem pořádně pochopit, co to vlastně obnáší? Pokud alespoň jedno z tohoto platí, nebo jste prostě zvědaví a rádi řešíte praktické problémy, má pro vás Masarykova univerzita vhodný studijní program - Programování a vývoj aplikací.

„Technologií k budoucnosti“

Čeká vás studium principů technické realizace základních počítačových aspektů, a to od hardwarového vybavení přes operační systémy a síťování až po zásady bezpečného a efektivního uložení dat. Současně získáte i znalosti základů matematiky a teorie informatiky. Studium kombinuje přednášky se semináři a s průběžným praktickým ověřováním vašich znalostí a dovedností. V oboru je také k dispozici množství zpravidla finančně ohodnocených možností praxe, případně se můžete zapojit do semestrálního projektu na naší fakultě. To vše vás plně připraví pro budoucí práci programátora, vývojáře či správce počítačových systémů.

Absolventi tohoto studijního programu mají vždy z čeho vybírat! Program vás výborně připraví zejména na pozice vývojářů či správců počítačových a informačních systémů. Možnosti uplatnění jsou však mnohem širší, protože vaše schopnost řešit praktické problémy bude mimořádně ceněná.

Během studia budete mít možnost se zapojit do práce řady laboratoří na fakultě, začít se podílet na výzkumných aktivitách učitelů nebo spolupráci s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Je studium programu pro vás?

Zcela jistě ano! Pokud vás zaujal první odstavec a pokud hledáte studium, které není postaveno na schopnosti pamatovat si fakta, ale které bude rozvíjet vaše schopnosti systematického myšlení. Studium nevyžaduje, abyste již uměli programovat. Stačí, že máte otevřenou hlavu, je vám blízké logické myšlení a baví vás matematika.

Jestli během studia prvního ročníku zjistíte, že vás více zajímá teorie, pak můžete zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Informatika.

„Na střední mě bavila matematika a informatika. Chtěla jsem jít na obor, kde se nebudu muset všechno biflovat nazpaměť, ale bude stačit pochopit to a naučit se to používat. A přesně to mi můj obor nabízí. Příjemně mě překvapilo, že nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti programování, na úvodních předmětech nás všechno naučili od začátku. Spoustu předmětů taky učí starší spolužáci, ke kterým mám blízko a dokážou mi dobře poradit. Ve druhém ročníku jsem si při studiu našla stáž v partnerské firmě a díky flexibilnímu rozvrhu jsem mohla práci snadno skloubit se školou.“

Dominika Krejčí Dominika Krejčí
studentka programování a vývoje aplikací

Praxe

Ve studijním programu Programování a vývoj aplikací budete mít možnost absolvovat praxi v délce 12 týdnů. Fakulta má rozsáhlou spolupráci s průmyslovými partnery a k dispozici je vždy řada míst v atraktivních firmách. Případně můžete místo své praxe navrhnout i sami. Praxe je zpravidla placená, tímto způsobem tak získáte i finanční podporu přímo v rámci svého studia.

Praxi realizujete v 5. semestru, kdy již budete mít dostatek zkušeností, které v praxi uplatníte. Praxe zabírá 4 dny v týdnu, pátý pak probíhá výuka.

Chcete vědět víc?

https://www.fi.muni.cz/admission/bc/programming-and-development.html.cs

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto studijního programu můžete ihned nastoupit na pozice juniorních i seniorních vývojářů či správců informačních systémů, a jako takoví na trhu práce zazáříte! Alternativně můžete pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu zaměřeném na informatiku.

Podmínky přijetí

Bakalářské studium Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test Uchazečům do jednooborového studia Informatika, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU (u programu Informatika, kde lze volit více studijních plánů, je třeba mít navíc jednooborové studium označeno jako první prioritu) a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií: a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do 2. 4. 2024 včetně mezi 20 % nejlepších, b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do 2. 4. 2024 včetně mezi 45 % nejlepších, c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů, c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5, d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně jejich studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů na konci školního roku (u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí) jejich studia není horší než 1,5, (nejedná se o průměr průměrů z jednotlivých roků, ale o průměr všech známek přes všechny uvažované roky) e) finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA,https://www.kybersoutez.cz/), f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola (pokud soutěž nemá okresní kolo, tak kola krajského)středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer), g) úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika., h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které označí a doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni. https://www.fi.muni.cz/admission/guide.html

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Programování a vývoj aplikací? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Jana Zemanová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info