Podniková ekonomika a management

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Při studiu tohoto programu získáte základní znalosti a praktické dovednosti týkající se podnikového řízení, práce manažera a znalosti a dovednosti marketingového řízení, doplněné o znalosti a dovednosti z finančního a manažerského účetnictví. Budete se zabývat nejen fungováním podniku jako celku, ale nahlédnete také detailně do jeho jednotlivých procesů a činností a pochopíte, jak spolu navzájem souvisejí a jak se ovlivňují. Kromě toho získáte vhled do fungování podniků v rámci fungování celé ekonomiky, a to jak hospodářské, tak veřejné i regionální.

V rámci tzv. manažerské hry můžete získat důležité manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, rozhodování, plánování, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery včetně efektivní argumentace, vytváření image vůči veřejnosti nebo všeobecné komunikační schopnosti. Zvládnete efektivně vést porady, jednat s lidmi a účinně motivovat spolupracovníky.

Můžete také získat poznatky z řízení provozních a logistických procesů, z finančního řízení a získat také dovednosti v rámci interkulturální komunikace. Pochopíte, proč se manažeři, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé či další aktéři podnikového života chovají tak, jak se chovají a získáte i širší filozofický vhled do podnikání a řízení.

Budete se umět vyjadřovat odborně písemně i ústně nejen v češtině, ale také v angličtině. Naučíte se také odpovídajícím způsobem vyhledávat a vyhodnocovat data, využívat statistické metody, interpretovat statistiky, vysvětlit a předvídat základní vztahy mezi veličinami. A to nejen v podniku, ale i v hospodářství ČR, potažmo ve světě.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete se vyznat ve fungování podniku?
  • Přejete si věci nejen dělat, ale také jim rozumět?
  • Máte analytické myšlení a nebojíte se čísel a jejich zpracovávání?
  • Toužíte po tom pracovat na střední nebo vyšší manažerské pozici, případně se specializovat na konkrétní podnikovou činnost?
  • Chcete se naučit pracovat v týmu nebo jej vést?
  • Potřebujete umět pracovat efektivně a chápat souvislosti?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak jste si vybrali ten správný program.

„Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat“

„Podniková ekonomika a management je druhý obor, který v rámci MU studuji. Vyhovuje mi jeho široký záběr a uplatnění - od marketingu přes řízení lidských zdrojů až po provozní management. Dále se mi líbí důraz na kolektivní práci studentů a mezinárodní přesah studia. Získal jsem díky němu také příležitost studovat na University of Victoria v Kanadě.“

Michal Papáček Michal Papáček
student pedagogiky a podnikové ekonomiky

Praxe

Podpoříme vás prostřednictvím kreditů v absolvování pracovní praxe nebo stáže ve vámi zvoleném podniku. Budete mít také možnost se zapojit do studentských organizací AISEC nebo TopSEC. Díky široké síti spolupracujících univerzit po celém světě budete mít možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ nebo dokonce získat univerzitní titul na University of Huddersfield ve Velké Británii.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-podnikoveho-hospodarstvi

Uplatnění absolventů

Uplatníte se především ve funkcích středního stupně řízení, jako asistenti vrcholových řídících pracovníků nebo jako odborní pracovníci v různých úsecích podniku – například na pozicích analytika, projektanta systému řízení podniku, ekonomicko-organizačního poradce.

Získané znalosti vám také poskytnou kvalitní základ pro studium stejného nebo příbuzného oboru v navazujícím magisterském studiu.

„Studium na ESF mě obohatilo hned v několika směrech - doplnilo praktické zkušenosti teoretickými znalostmi, modely a terminologií, které doteď používám ve své praxi, naučilo mě, jak a proč se dál v budoucnu vzdělávat sám a jak rychleji a efektivněji vstřebávat podstatné informace, a nakonec i tím, že jsem se dostal do kontaktu se spoustou dalších lidí z jiných oborů s jinými názory a znalostmi.“

Peter Medveď Peter Medveď
Digital Analytics Manager, WABCO

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Podniková ekonomika a management? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info