Veřejná ekonomika a správa

Rozumět věcem veřejným je skvělá „správa“

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 2. 2022

Co se naučíte

Jaké jsou hlavní výhody studia? Daly by se popsat jedním slovem – variabilita. Program se nezaměřuje na úzký okruh činností, ale dodá vám takové znalosti a dovednosti, které z vás udělají flexibilního člověka připraveného na změny. Naučíte se rozlišit podstatné od nepodstatného. Budete se orientovat v ekonomice, veřejné správě, byznysu i sociální oblasti. A to vše s mezinárodními přesahy.

Jak studium probíhá? Ano, i my vás budeme učit klasickým způsobem ve třídě. Klademe ale velký důraz na výuku formou cvičení a workshopů – řadu věcí se totiž naučíte jedině tím, že je sami uděláte. I teorii vás budou učit lidé, kteří mají praktické zkušenosti a vysokou odbornost. Budete mít také možnost vyzkoušet si svoje schopnosti a ověřit teoretické znalosti během studia v praxi ve vybraných institucích veřejné správy či v neziskovém sektoru – například na Krajském úřadu JMK, magistrátu města Brna, Ministerstvu financí ČR nebo v nadaci Partnerství.

Chcete se podílet na životě svého programu? Není problém. Když budete chtít, můžete si s kolegy studenty i vyučujícími být skutečně blízko. Budete mít jak možnost spolupráce na výzkumu, tak i účasti na neformálních akcích katedry. Studenti také pravidelně jezdí na vícedenní tematické exkurze po Česku i do zahraničí. Vytváříme komunitu.

Vaši variabilitu a flexibilitu dále podpoříme výukou jazyků a IT. Kromě toho můžete využít zázemí Masarykovy univerzity a naučit se něčemu i z jiných oborů v rámci volitelných předmětů. Samozřejmě vám univerzita nabízí i možnosti sportovat, či získat různé soft skills. A protože si uvědomujeme, že žijeme v globalizovaném prostředí, tak podporujeme naše studenty i ve výjezdech mimo ČR. Za hranicemi se toho naučíte mnoho, a to nemusíte ani všechen čas věnovat studiu.

Veřejný sektor je všudypřítomný. Je světem sám o sobě, ale zasahuje také do fungování firem a života občanů. Vaše uplatnění bude tedy velmi široké. Pokud budete chtít, naučíte se sestavit rozpočet státu či obce, ale budete také vědět, jak a co zaúčtovat nebo zdanit. Dokážete nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Přejete si nejen memorovat, ale uplatnit i své kritické a analytické myšlení?
  • Zajímáte se o daně, dotace a veřejné finance obecně?
  • Chcete vědět, jak funguje stát?
  • Chcete pochopit, proč tolik ekonomických reforem ztroskotalo?
  • A toužíte po tom umět to udělat lépe?

Pokud ano, jste náš člověk a my váš program. A pokud byste rádi na všechno odpověděli kladně, ale máte obavy, že to nezvládnete, nebojte se – pomůžeme vám.

„Obor Veřejná ekonomika a správa jsem si vybral, protože se zajímám o veřejné dění. S odstupem času můžu potvrdit, že jsem si vybral dobře, zvolený obor mě baví. Jedna z věcí, kterou opravdu oceňuji, je možnost sledovat přednášky vybraných předmětů live, nebo i zpětně ze záznamu. Tuto možnost nejvíce využívám před přípravou na zkoušky. Jsem rád, že si můžu vybírat z velmi pestré škály předmětů i nad rámec naší fakulty. A vlastně jsem rád, že mi moje univerzita poskytuje dobrý teoretický základ, který pak využívám v zaměstnání i v běžném životě.“

Vojtěch Půček Vojtěch Půček
student Veřejné ekonomiky a správy

Praxe

Je pro vás důležitý nejen solidní teoretický background, ale také praktická zkušenost? Studijní program je tradičně s praxí hodně svázaný. Nejen, že zástupci praktiků vystupují ve výuce, ale každý student programu může na vlastní kůži poznat, jak to chodí na úřadu či v neziskovce. Pokud si zvolíte předmět Praxe, můžete být na několik týdnů součástí některé z našich partnerských organizací, jimiž jsou např. Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj nebo Nadace Partnerství.

Smyslem praxí je zapojení se do řešení konkrétních problémů a umožnění diskuze a konzultace se zajímavými a zkušenými kolegy.

Chcete vědět víc?

Pro diskusi a sledování aktuálních informací je k dispozici facebookový profil garantujícího pracoviště: "http://www.facebook.com/pg/QKatedraVerejneEkonomieMU"

Uplatnění absolventů

Budete zcela univerzální ekonomové s přidanou hodnotou skvělé orientace v prostředí veřejné správy a veřejných financí. Mezi našimi absolventy najdete manažerku kvality na krajském úřadu, ředitele okresní hospodářské komory, metodika Nejvyššího kontrolního úřadu, odborného radu na ministerstvu a řadu těch, kteří se skvěle uplatnili například ve vedení obcí.

„Nevím, jestli jsem si byla v prvním ročníku jistá, jaké povolání budou po škole dělat, rozhodně jsem však věděla dvě věci: že obor VES je natolik variabilní, abych si v budoucnu mohla zvolit to, co pro mne bude v danou chvíli příhodné; a že právě pro tuto výhodu stojí za to školu dostudovat. Cesta k tomuto cíli – studium samotné – mi dala široký rozhled, důležitý nadhled a ukázala další možné cesty životem.“

Jarmila Beránková Jarmila Beránková
Manažerka kvality, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Zaslat zadání TSP z minulých let na e-mail

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přihlášek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná ekonomika a správa? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info