Právo a právní věda

Pomaturitní magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát soudcem, advokátem nebo třeba notářem? V tomto studijním programu získáte potřebné znalosti a dovednosti nejen pro výkon těchto pozic, ale i celé řady dalších.

Jedná se o jediný studijní program, který je koncipován tak, aby poskytoval vzdělání, které je zvláštními zákony vyžadováno pro výkon funkce soudce, státního zástupce, exekutora, činnosti notáře, advokáta a rozhodce. Dosažené vzdělání samozřejmě vytváří prostor i pro působení v oblasti veřejné správy, evropských institucí, vládních i nevládních organizací nebo v soukromém sektoru či akademické sféře.

Program vás naučí základy právní nauky. Získáte také znalosti všech vnitrostátních právních odvětví, evropského a mezinárodního práva či souvisejících neprávních vědních disciplín. Zároveň se zvládnete orientovat v mezioborových vazbách a historických souvislostech.

Budete umět pracovat s právními texty a soudními rozhodnutími, naučíte se formulovat vlastní závěry i stanoviska a obhájit je. Během studia se v rámci praxí podíváte, jak to funguje např. u soudu nebo v advokátní kanceláři. Čekají na vás zajímavé semináře s celou řadou zahraničních odborníků i množství povinně volitelných předmětů, které si můžete zapsat dle svého zájmu. Svůj rozvrh si můžete sestavit tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Určitě vás zaujme i široká nabídka zahraničních studijních pobytů a stáží.

Jako absolvent budete znát základní právní disciplíny a většinu souvisejících oblastí, včetně jejich vzájemné provázanosti. Zvládnete vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat texty zákonů a soudních rozhodnutí. Naučíte se věcně argumentovat ve prospěch daného řešení právní situace.

Během studia se můžete stát členy řady právních spolků, z nichž největší je ELSA. Jako student získáte přístup i do celé řady právnických databází a můžete studovat v jedné z nejlépe vybavených knihoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás vyhledávat informace, diskutovat, argumentovat, pracovat s lidmi?
  • Láká vás podílet se na řešení problémů ve společnosti nebo třeba měnit zákony?
  • Chcete získat univerzální vzdělání se širokým potenciálem uplatnění?

Pokud ano, těšíme se na vás!

„Právo a spravedlnost.“

„Výuka práva je u nás koncipována velmi široce – zatímco v prvním ročníku si na své přišli zejména milovníci dějin, nyní se už zabýváme jednotlivými právními odvětvími. Učiteli jsou tu mnohdy osoby, které jsou špičkami ve svém oboru. Studium jako takové je však založeno zejména na samostudiu a vlastní přípravě. To, čeho si u nás na fakultě cením nejvíc, je možná paradoxně velké množství volného času, které mi otevřelo možnost se blíže zabývat tím, co mě v právu skutečně zajímá. Pověstné „law in action“ jsem měl proto šanci si zažít už od nejnižších ročníků – v mém případě prací u nás na fakultě a na Ústavním soudu.“

Štěpán Janků Štěpán Janků
student práva

Praxe

Během studia absolvujete odbornou praxi v rozsahu nejméně 40 dnů. Budete si moci vyzkoušet práci v jednotlivých právních oblastech dle svého výběru – např. u soudu, v advokátní kanceláři, u notáře, ale taktéž na ministerstvu nebo u finančního úřadu. S výběrem a zařízením praxe vám fakulta pomůže.

V rámci povinně volitelných předmětů se také můžete zapojit do celé řady právních klinik, kde si osvojíte především praktické dovednosti a kde za pomoci odborníků z praxe budete řešit i skutečné případy. Bude na vás čekat i daleko více předmětů zaměřených na praktické dovednosti, které jsou vyučovány odborníky z praxe.

Chcete vědět víc?

https://www.law.muni.cz/content/cs/

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví především na výkon pozice soudce, státního zástupce, exekutora, činnost notáře, advokáta nebo rozhodce. Příležitosti vás však čekají i v jiných oblastech. Můžete pracovat u evropských institucí, vládních i nevládních organizací, v soukromém sektoru, nebo ve veřejné správě – například jako právníci na ministerstvech nebo jiných správních orgánech.

„Na studium vzpomínám moc rád. Získal jsem zde skvělé základy soukromého práva, mezinárodního práva a ostatních právních oborů. V kombinaci se studiem v Holandsku a v Kanadě mě brněnská práva dobře připravila na práci v mezinárodní advokacii. V mé současné roli vnímám brněnskou právnickou fakultu jako velký zdroj talentů. Zhruba třetina mých kolegů v naší pražské kanceláři absolvovala Masarykovu univerzitu a mnoho z nich dokázalo v rámci stáží v zahraničních pobočkách White & Case uspět i na tak konkurenčních trzích jako jsou například ty v Londýně a v New Yorku.“

David Plch David Plch
absolvent a vedoucí bankovní praxe pro Evropu, Střední východ a Afriku společnosti White & Case

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů: organizováno bude více termínů v období leden–duben 23.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2023. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Právo a právní věda? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info