Ceny rektora

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy

V kategorii Ceny rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy je cílem ocenit kvalitní pedagogickou činnost zaměstnanců Masarykovy univerzity. Záměrně jsou proto posuzovány pouze pedagogické aktivity nominovaných. Oceňují se celkem tři pedagogové dle zaměření jejich pedagogické činnosti (vždy 1 za každou kategorii). Každý vítěz získá medaili MU a finanční odměnu.

Kategorie soutěže

  • oblast přírodních věd a lékařství
  • oblast společenských a humanitních věd
  • oblast ekonomie a informatiky

Komu je cena určena

  • cena je určena interním pedagogům MU za excelentní pedagogickou činnost
  • nominován může být každý pedagogický pracovník MU (vyučující, vedoucí práce, školitel)
  • nominovány mohou být pouze osoby s pracovním úvazkem na MU (nikoliv DPP, DPČ)

Nominace

Nominace děkanů

Nominace děkanů se podávají prostřednictvím formuláře. Vyplněný formulář se zasílá k rukám Mgr. Pavla Sedláčka na Odbor výzkumu RMU.

Stáhnout formulář

Nominace studentů

Nominace studentů se podávají prostřednictvím aplikace v IS MU.

  • každý student může za každé své studium nominovat 1 až 3 pedagogy
  • student může každého pedagoga nominovat právě jednou
  • informace o tom, který student koho volil, nejsou anonymní, ale nebudou za žádných okolností přístupné samotným pedagogům
  • Každý student, který se zapojí do nominací v této kategorii Cen rektora MU, může být zařazen do soutěže o atraktivní ceny. Vybráni budou 3 studenti na každé fakultě, kteří budou o výhře informováni e-mailem.

Druhé kolo sběru studentských nominací pro aktuální ročník probíhá od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024

Chci nominovat pedagoga

Kontakt

V případě dotazů či připomínek k soutěži se prosím obracejte na organizátory soutěže prostřednictvím e-mailu: oaz@rect.muni.cz.


Ocenění pedagogické činnosti studentů

Kvalitní pedagogickou činnost studentů můžete ocenit v rámci Ceny Studentské komory AS MU za studentský podíl na výuce (nominujte zde).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info