Ceny rektora

Soutěž v roce 2024

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2024 v následujících kategoriích:

 • Cena za významný tvůrčí počin
 • Cena za významný umělecký počin
 • Cena za významný sportovní výkon
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 40 let
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu
 • Cena pro vynikající pedagogy
 • Cena za inovace ve výuce
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
 • Cena za vynikající disertační práci
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti
 • Cena za dobrovolnictví

Více o kategoriích

Vítězové získají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

Podávání návrhů

V každé kategorii soutěže mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění, pokud není uvedeno jinak, prostřednictvím formuláře.

Náležitosti návrhu a požadované přílohy jsou uvedeny v Metodickém listu č. 3/2023 Zásady pro podávání návrhů nominací na Cenu rektora MU, jejich hodnocení a vyhlášení vítězů Ceny rektora MU. Soutěž o Cenu rektora pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly, podrobné informace o této kategorii naleznete zde.

Návrhy v elektronické podobě jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací Odboru výzkumu RMU, a to s využitím spisové služby nebo e-mailu k rukám Mgr. Pavla Sedláčka.

Termín podání návrhů do všech kategorií: od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Cena rektora MU pro vynikající pedagogy

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly. Více informací o soutěži naleznete zde.

Druhé kolo sběru studentských nominací: od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024

Zjistit více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info