Červenec 2019

 • 1. 8.
  30. 7.

  Soutěž ITC 2019 má již 91 registrací z 34 zemí. Stále se lze registrovat

  International Timetabling Competition 2019 je vědecká soutěž v řešení reálných rozvrhovacích problémů z univerzit celého světa. Na organizaci se podílí i fakulta informatiky pod vedením doc. Hany Rudové. Data z reálných univerzitních rozvrhů, která slouží...

  • 24. 6.
   9. 8.

   Letní škola: Praxe archeologické exkavace

   Letos budeme začínat již 61. sezónu terénního archeologického výzkumu raně středověkého centra Břeclav - Pohansko. Toto léto se opět budeme věnovat výzkumu severovýchodního předhradí hradiska, konkrétně výzkumu sídlištního areálu, který by mohl souviset...

   od 7:00 do 16:00

   • 1. 7.
    4. 7.

    Letní škola médií

    Přijměte srdečném pozvání na Letní školu médií, která se koná dne 1. - 4. července 2019 na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Je určena především posluchačům Pedagogické fakulty MU, dále učitelům středních a základních škol...

    • 1. 7.
     8. 7.

     Výtvarný plenér v Telči

     Tradiční výtvarný plenér pro posluchače U3V se zaměřením na kresbu nebo fotografii. Výtvarný plenér - kresba je zaměřený na kresbu a malbu krajiny: perspektiva (lineární, vzdušná, barevná); kresbu stromů a květeny; městskou krajinu a architektonický...

     • 8. 7.
      12. 7.

      Kvantitativní a smíšené výzkumné projekty: Od návrhu k publikování

      Letní škola nabízí teoretické a empirické poznatky o strategiích a metodách pedagogického výzkumu. Pozornost je zaměřena na kritické a reflexivní oblasti aktuálních výzkumných projektů a též na aktivní zapojení účastníků. Budou představeny klíčové prvky...

      od 9:00 do 16:00

      • 15. 7.
       4. 8.

       Letní škola Střední Evropa: Rodiště moderny

       Letní škola je cílena na zahraniční studenty a jejím předmětem zájmu je střední Evropa v letech 1848 – 1948. Základem letní školy je výuka historie, sociologie a dějin architektury, součástí však budou i výlety – mj. do Prahy, Vídně, Budapešti, Mikulova...

       od 19:00 do 12:00

       • 16. 7.
        4. 8.

        Letní škola: Academic English and Study Skills 2019

        Focus on referential and persuasive researched essays through the development of analytical reading ability, critical thinking, and library research skills. The objective of the course is to teach students to be able to construct persuasive academic essays...

        od 8:00 do 19:00

        • 20. 7.
         17. 8.

         Letní škola slovanských (bohemistických) studií (52. ročník)

         LŠSS je čtyřtýdenním intenzivním kurzem českého jazyka pro cizince, který je doplněn o cyklus přednášek, besed, speciálních seminářů z českého jazyka, literatury a české kultury vůbec. Do programu jsou zahrnuty celodenní exkurze na historicky zajímavá...

         • 28. 7.
          2. 8.

          Letní kurzy angličtiny

          Kurzy anglického jazyka pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Výuka je každý den rozdělena do 3 bloků a zaměří se na zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby. Letos se budeme hlavně soustředit na functions – obraty a fráze...