Masarykova univerzita přejde od 31. května na zelený semafor - aktualizace

Budovy univerzity se od 31. května až na výjimky znovu otevřou pro veřejnost. Pro návštěvníky, studenty i zaměstnance v nich bude nadále platit povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Stejně tak musí dodržet všechny ostatní podmínky plynoucí z platných opatření vlády a vnitřních předpisů MU vydaných v souvislosti s šířením nemoci covid-19.

28. 5. 2021

Budovy univerzity se od 31. května až na výjimky znovu otevřou pro veřejnost. Pro návštěvníky, studenty i zaměstnance v nich bude nadále platit povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Stejně tak musí dodržet všechny ostatní podmínky plynoucí z platných opatření vlády a vnitřních předpisů MU vydaných v souvislosti s šířením nemoci covid-19. Plyne to z rozhodnutí Krizového výboru MU přepnout od posledního květnového dne eskalační semafor na zelenou.

Pravidla pro zkoušky všech typů včetně přijímacích, ukončování předmětů, praxe, rigorózní řízení, hromadné akce, akademické obřady či zápisy ke studiu vychází z aktuálních vládních opatření. V případě osobní přítomnosti patří k povinnostem dodržovat rozestupy mezi lidmi jeden a půl metru a nosit předepsanou ochranu dýchacích cest. Nutností jsou otevřená okna, případně důkladné větrání. U většiny zmíněných činností na MU je možná distanční i prezenční forma.

Rovněž celoživotní vzdělávání se řídí platnými vládními opatřeními. Mezi pravidla patří třeba to, že může být obsazeno nejvíce 50 procent míst. Povinné jsou respirátory, větrání a negativní testy pro ty, na něž se nevztahují výjimky z této povinnosti.

Univerzita třetího věku nadále probíhá výhradně dálkově.

Studenti i zaměstnanci musí mít v případě účasti na výuce, zkouškách či kvůli přítomnosti v práci negativní test na covid-19. Výjimku mají ti, kteří dostali nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti této chorobě. Povinnost také odpadá osobám, které covid-19 prodělaly a od jejich prvního pozitivního testování neuplynulo více než 180 dnů.

Zaměstnancům MU je doporučeno pracovat se souhlasem nadřízeného z domu v případě, že patří do některé z rizikových skupin. Pokud se při práci v jedné místnosti scházejí více jak dva lidé, je nutné zvážit střídaní na pracovišti. Osobní jednání jsou možná při dodržení platných vládních opatření. Podporu MU mají distanční či smíšené schůzky.

Posilovny se mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření, sportoviště mohou být otevřena bez omezení, vždy dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska. Počítačové učebny, studovny, společenské místnosti mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření a dle rozhodnutí vedoucího příslušného střediska.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info