Studenti se kvůli výuce, zkouškám a kolejím mohou testovat zdarma na testovacím místě MU

Všichni studenti Masarykovy univerzity včetně zahraničních studentů, kteří se kvůli prezenční výuce, zkouškám nebo kolejí musejí pravidelně testovat, mají zajištěno testování na testovacím místě MU na brněnském výstavišti zdarma. Testování je nutné pro nástup některých studentů posledních ročníků do praktické výuky, který je povolen od 26. dubna. Na výstavišti se mohou studenti testovat už tuto sobotu a neděli 24. a 25. dubna, od 8 do 16 hodin. Testy jsou povinné i pro studenty ubytované na kolejích a pro ty, kteří se na nich ubytovávat budou. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů.

22. 4. 2021

Otevření konkrétní výuky v konkrétním studiím programu je v gesci fakult, sledujte prosím fakultní informace. Výuka na Právnické fakultě, Ekonomicko-správní fakultě, Fakultě sociálních studií a Fakultě informatiky MU pokračuje v online režimu. 

Podmínky pro přístup do výuky a ubytování na kolejích včetně možností testování naleznete v sekci Testování v oddílu Informace pro studenty.  

V testovacím místě MU, které je na brněnském výstavišti (vstup pro pěší, brána 1, zastávka tramvaje či trolejbusu Výstaviště – hlavní vstup), se mohou studenti MU v následujících týdnech testovat vždy v pondělí, středu a pátek od 8 do 12 hodin. K testování na výstavišti musí být registrovaní prostřednictví aplikace v IS.

Proplácení testů funguje následovně:

1. českým studentům, tj. studentům s plným českým zdravotním pojištěním, proplácí test v intervalu jedenkrát x 3 dny zdravotní pojišťovna.

2. zahraničním studentům, kteří se budou testovat na testovacím místě MU a nehradí jim test jejich zdravotní pojišťovna, hradí test fakulta, jedná-li se o studenty zapsané na fakultě. Studentům zapsaným v mezinárodních programech hradí test RMU.

3. Zahraniční studenti, kteří se testují na jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb, a nehradí jim test jejich zdravotní pojišťovna, si hradí test sami.

4. Studenti se mohou testovat i samotesty. MU ale samotestovací sady nebude vydávat. Studenti si je hradí sami. Fakulta se může rozhodnout, že bude studentům hradit a vydávat samotesty, sledujte proto informace svých domovských fakult.

MŠMT aktuálně jedná o podpoře vysokých škol při hrazení testů studentům, kterým test nehradí zdravotní pojišťovny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info