Informace pro studenty

Podle rozhodnutí rektora č. 9/2020 se nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému (IS MU) oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. Do budov MU zároveň není možné vstupovat s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Výuka a zkouškové období

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem. Pro více informací sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Podzimní semestr začal 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Výuka se v podzimním semestru řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit roušky.

Knihovny a počítačové učebny

Počítačové učebny jsou uzavřené.

Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium. Pro více informací sledujte weby knihoven Masarykovy univerzity a fakult.

Služba e-výpůjčka umožňuje prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MUNI na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání.

Menzy

Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. Fungování menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit roušky a sezení se mění tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Koleje

Fungování kolejí upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Podrobná ustanovení pro jednotlivé provozy najdete na webu SKM: https://www.skm.muni.cz/kolej/aktuality.

Na kolejích jsou zakázány návštěvy, společenské akce a pohyb ve společných prostorách (posilovny, společenské místnosti). Ve vnitřních prostorách je povinné nosit roušky.

Cestování

Výjezdy studentů MU na zahraniční pobyty:

Informace týkající se výměnných pobytů na podzim 2020 najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU. Aktuální cestovní omezení najdete na reopen.europa.eu.

 

Vstup cizinců na území ČR:

Přijíždějící zahraniční studenti mohou pomocí této aplikace zjistit, za jakých podmínek mohou vstoupit do ČR:

Cizinci z EU:
  • Od 15. června platí pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou musejí prokázat negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.
  • Od 9. listopadu mají z povinného testování či karantény výjimku přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu. 
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.
  • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény.

Je možné se nechat otestovat v Brně. Pro více informací kontaktuje Krajskou hygienické stanici Jihomoravského kraje. Seznam testovacích míst v Brně najdete zde.

Cizinci ze zemí mimo EU:

  • Aktuálně platí, že do ČR mohou vstoupit pouze cizinci z tzv. „zelených zemí mimo EU“, kteří mohou do ČR vstoupit bez testu a povinné karantény. Jejich seznam najdete zde.

 

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Akademické obřady

Akademické obřady na MU aktuálně neprobíhají.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad najdete také na webu katedry psychologie.

Pro studenty funguje na Masarykově univerzitě dlouhodobě služba Psychologického poradenství, aktuálně je ale kvůli vládním nařízením jen v online režimu. V souvislosti s aktuální krizovou situací Poradenské centrum MUNI zřídilo speciální službu krizové psychologické pomoci s upraveným režimem zkrácených online konzultací (Skype, email) pro témata související s pandemií koronaviru. Poptávku je potřeba poslat na e-mailovou adresu koronavirus@muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Pomoc psychologa - student.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Aktuality

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 25 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info