Informace pro studenty

Výuka a zkouškové období

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem. Pro více informací o aktuálním stavu výuky sledujte stránky muni.cz/koronavirus, stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Výuka v jarním semestru začala 1. března a skončila 30. května 2021. Zkouškové období bude od 31. května do 11. července 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Výuka se řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení

Testování

Je povolena osobní přítomnost studentů praktické výuky MU ve výuce. O tom, které konkrétní programy a obory využijí možnosti návratu k prezenční výuce, rozhodují děkani fakult.

Návrat studentů posledních ročníků praktické výuky se netýká FSS, ESF, PrF a FI. Tyto fakulty zůstávají nadále v on-line výuce.

Podmínkou návratu studentů do výuky je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů. Výsledek testu musí být uveden v IS.

Osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19, test mít nemusí. Povinnost odpadá i těm, kteří mají do 180 dní od potvrzeného průběhu choroby.

Pro přístup na konzultaci nebo poradenskou službu není test nutný, ale jednotlivá pracoviště jej mohou požadovat. Ověřte si vždy prosím požadavky konkrétního pracoviště přímo tam. 

PCR test si student zajistí samostatně. Antigenní test je možné absolvovat těmito způsoby: 
1. na testovacím místě MU (brněnské výstaviště) – test nesmí být starší než tři dny před nástupem na výuku – výsledek je předán do IS automaticky.  
2. na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb - test nesmí být starší než tři dny před nástupem na výuku – výsledek nahraje student do IS.
3. samotestovací sadou. Test na Covid-19 musí být proveden v den prvního příchodu do výuky – výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS.

Testovací místo MU
• nachází se Výstavišti Brno, vstup pro pěší, brána 1, zastávka tramvaje či trolejbusu Výstaviště – hlavní vstup.
• studenti MU mají pro testování vyhrazené termíny každý den v týdnu včetně víkendů. Konkrétní časy naleznou studenti v registračním systému. Pro registraci k testování je pro studenty připravena aplikace v IS.
• je třeba mít s sebou kartu pojištěnce.
• výsledky testu obdrží student v sms do 60 minut na české nebo slovenské telefonní číslo. Tištěné potvrzení se nevydává. 

Proplácení testů funguje následovně: 
1.Českým studentům, tj. studentům s plným českým zdravotním pojištěním, proplácí zdravotní pojišťovna POC antigenní test, avšak nejvíce jedenkrát za 7 dnů, a dále RT-PCR test, a to nejvíce dvakrát v kalendářním měsíci. Absolvování RT-PCR testu v rámci mimořádného opatření (proplácení ZP) není prozatím možné u společnosti Podané ruce.
2. zahraničním studentům, kteří se budou testovat na testovacím místě MU a nehradí jim test jejich zdravotní pojišťovna, hradí test fakulta, jedná-li se o studenty zapsané na fakultě. Studentům zapsaným v mezinárodních programech hradí test RMU.
3. Zahraniční studenti, kteří se testují na jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb, a nehradí jim test jejich zdravotní pojišťovna, si hradí test sami.
4. Studenti se mohou testovat i samotesty. MU ale samotestovací sady nebude vydávat. Studenti si je hradí sami. Fakulta se může rozhodnout, že bude studentům hradit a vydávat samotesty, sledujte proto informace svých domovských fakult.

V případě, že jste držiteli European Health Insurance Card – EHIC (občané EU, EHP a Švýcarska) můžete požádat českou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) o registraci tohoto průkazu, bud přímo na pobočce VZP v Brně nebo pomocí emailu info@vzp.cz (budete vyzváni k doložení svého EHIC a průkazu totožnosti, velikost zprávy může být max. 5 MB). Cílem registrace je zisk potvrzení za strany VZP, které nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění v ČR a obsahuje číslo pojištěnce v ČR.

Výjimku z testování mají osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, u nichž uplynula doba izolace a nejeví příznaky onemocnění. Testovat se nemusí také osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19.

Stejné podmínky povinného testování platí také pro příjezd a pobyt na kolejích. V případě využití samotestů se studenti musí otestovat přímo na kolejích.

 

FAQ k testování na brněnském výstavišti

Nepřišla Vám sms s výsledkem? Obraťte se na info@covidtestbrno.cz - pokusíme se reagovat co nejdříve, nebo volejte na linku +420 770 130 932 (pondělí—pátek, 8:30—12:30 a 13:00—15:00). 

Jakým způsobem se provádí stěr? Stěr antigenních testů je z nosohltanu.

Mám vážný zdravotní problém a nelze mě testovat z nosohltanu, jak mě otestujete? V případě vážných zdravotních problémů mějte s sebou potvrzení přímo od lékaře, odběroví pracovníci vás otestují vhodným způsobem.

Jedete do zahraničí a potřebujete potvrzení v anglickém jazyce? Od 02.02.2021 nově nabízíme možnost si při rezervaci zažádat o zaslání potvrzení na cestování do zahraničí v anglickém jazyce. Potvrzení se zasílá do 24 hodin od provedení testu. Cena potvrzení je 200 Kč. Je třeba mít sebou občanský průkaz nebo pas.

Cestujete na Slovensko? Potvrzení se zasílá ve formě sms s rodným číslem.

Výsledek vašeho antigenního testu je pozitivní a jste bez příznaků? Při pozitivním výsledku antigenního testu bez příznaků se provádí na odběrném místě konfirmační test PCR test. Pro registraci tohoto termínu obdržíte sms s odkazem do rezervačního systému. Konfirmační PCR test, který se provádí na odběrném místě, doba dodání výsledku je 48 hodin.

Infolinka MUNI: 776 553 773 - funguje v čase 8:30 až 15:00, pondělí až pátek.

Očkování

Mám zájem se očkovat, co mám udělat?

Od 4. června 2021 startuje možnost registrace k očkování skupiny 16–29 let. Zaregistrujte se v centrálním registru Registrace na očkování - Zadání tel. čísla (mzcr.cz). Doporučujeme vybrat očkovací místo dle stavu vakcín a délky čekajících front: COVID očkování (opendatalab.cz). Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, volte 1. termín očkování tak, abyste se mohli dostavit na 2. dávku očkování, která je realizována přesně za 42 dnů. Termín není možné měnit. Myslete na to, abyste v době druhé očkovací dávky byli přítomni v místě očkování.

Jsem cizí státní příslušník, vztahuje se na mě možnost očkování?

Registrace k očkování proti COVID-19 se pro cizí státní příslušníky (samoplátce s komerčním pojištěním či bez pojištění) otevřela 11. června 2021. Registrační systém na registrace.mzcr.cz je od pátku 11. června dostupný také v angličtině.

Systém nabídne cizincům očkovací místa, která budou většinou v některé z velkých nemocnic. MU tedy toto očkování nezajišťuje. Zájemci budou muset přímo na místě za očkování zaplatit. Za jednu dávku by měli samoplátci zaplatit maximálně 810 korun, v případě dvoudávkové Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tedy půjde o 1620 korun za celé očkovací schéma.  Platba bude vždy probíhat na místě, a to i v případě, že cizinci mají komerční pojištění. Zpětné proplacení si posléze lze domluvit se svou pojišťovnou podle pravidel uzavřeného pojištění. Další instrukce týkající se očkování cizinců v ČR prosím sledujte na anglické verzi této stránky, kterou pravidelně aktualizujeme.

Více o vakcinaci cizích státních příslušníků zde:

Případné dotazy směřujte na ockovanicovid@muni.cz.

Knihovny a počítačové učebny

Knihovny, počítačové učebny, studovny i společenské místnosti mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření a dle rozhodnutí děkana. Pro podmínky vstupu do knihoven se prosím před návštěvou informujte na příslušném HS. Pro více informací sledujte weby knihoven Masarykovy univerzity a fakult.

Služba e-výpůjčka umožňuje prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MUNI na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání.

Menzy

Fungování menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. U sezení jsou nastaveny rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Koleje

Fungování kolejí upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Podrobná ustanovení pro jednotlivé provozy najdete na webu SKM: https://www.skm.muni.cz/kolej/aktuality.

Na kolejích je zakázáno konání společných setkání ve vnějších a vnitřních prostorách. Ve společných prostorách je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení

Pro studenty, kteří mohou být ubytovaní na kolejích, platí povinné testování každých 7 dní. Osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19, test mít nemusí. Povinnost odpadá i těm, kteří mají do 180 dní od potvrzeného průběhu choroby.

Cestování

Výjezdy studentů MU na zahraniční pobyty:

Informace týkající se výměnných pobytů najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

Vstup cizinců na území ČR:

Od 5. února 2021 se mění podmínky pro vstup do ČR. Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do pěti kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě. 

Přijíždějící zahraniční studenti mohou také pomocí této aplikace zjistit, za jakých podmínek mohou vstoupit do ČR:

  • Z povinného testování či karantény mají výjimku přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou a nebudou na území ČR pobývat déle než 12 hodin.
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Akademické obřady

Akademické obřady lze konat v souladu s platnými opatřeními vlády.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad najdete také na webu katedry psychologie.

Pro studenty funguje na Masarykově univerzitě dlouhodobě služba Psychologického poradenství, aktuálně je ale kvůli vládním nařízením jen v online režimu. V souvislosti s aktuální krizovou situací Poradenské centrum MUNI zřídilo speciální službu krizové psychologické pomoci s upraveným režimem zkrácených online konzultací (Skype, email) pro témata související s pandemií koronaviru. Poptávku je potřeba poslat na e-mailovou adresu koronavirus@muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Pomoc psychologa - student.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info