Informace pro studenty

Výuka a zkouškové období

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Pro více informací o aktuálním stavu výuky sledujte stránky muni.cz/koronavirus, stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Nový akademický rok 2021/2022 začne 13. září 2021.

Ve všech budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení

Očkování

Pro cizince očkované proti COVID-19 v zahraničí platí následující:

  • pro občany zemí Evropské unie, kteří mají ukončené očkování proti covid-19 vakcínami schválenými Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) v třetích zemích, platí stejné podmínky jako pro občany očkované v Česku (tedy např. vstup do ČR bez testu, nepovinné testování při účasti na vzdělávání nebo při využívání různých služeb nebo návštěvě stravovacích zařízení apod.)
  • od pondělí 23. srpna bude ČR uznávat očkování proti koronaviru u lidí ze zemí mimo Evropské unie, pokud bude jejich vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nouzové použití. Pro rodinné příslušníky budou standardně vydávána víza, to se ale nebude týkat extrémně rizikových zemí.

Mám zájem se očkovat, co mám udělat?

Od 4. června 2021 startuje možnost registrace k očkování skupiny 16–29 let. Zaregistrujte se v centrálním registru Registrace na očkování - Zadání tel. čísla (mzcr.cz). Doporučujeme vybrat očkovací místo dle stavu vakcín a délky čekajících front: COVID očkování (opendatalab.cz). Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, volte 1. termín očkování tak, abyste se mohli dostavit na 2. dávku očkování, která je realizována přesně za 42 dnů. Termín není možné měnit. Myslete na to, abyste v době druhé očkovací dávky byli přítomni v místě očkování.

Jsem cizí státní příslušník, vztahuje se na mě možnost očkování?

Registrace k očkování proti COVID-19 se pro cizí státní příslušníky (samoplátce s komerčním pojištěním či bez pojištění) otevřela 11. června 2021. Registrační systém na registrace.mzcr.cz je od pátku 11. června dostupný také v angličtině.

Systém nabídne cizincům očkovací místa, která budou většinou v některé z velkých nemocnic. MU tedy toto očkování nezajišťuje. Zájemci budou muset přímo na místě za očkování zaplatit. Za jednu dávku by měli samoplátci zaplatit maximálně 810 korun, v případě dvoudávkové Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tedy půjde o 1620 korun za celé očkovací schéma.  Platba bude vždy probíhat na místě, a to i v případě, že cizinci mají komerční pojištění. Zpětné proplacení si posléze lze domluvit se svou pojišťovnou podle pravidel uzavřeného pojištění. Další instrukce týkající se očkování cizinců v ČR prosím sledujte na anglické verzi této stránky, kterou pravidelně aktualizujeme.

Více o vakcinaci cizích státních příslušníků zde:

Případné dotazy směřujte na ockovanicovid@muni.cz.

Knihovny a počítačové učebny

Knihovny, počítačové učebny, studovny i společenské místnosti mohou otevřít za dodržení podmínek dle vládních opatření a dle rozhodnutí děkana. Pro podmínky vstupu do knihoven se prosím před návštěvou informujte na příslušném HS. Pro více informací sledujte weby knihoven Masarykovy univerzity a fakult.

Služba e-výpůjčka umožňuje prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MUNI na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání.

Menzy

Fungování menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. U sezení jsou nastaveny rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Koleje

Fungování kolejí upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Podrobná ustanovení pro jednotlivé provozy najdete na webu SKM: https://www.skm.muni.cz/kolej/aktuality.

Na kolejích je zakázáno konání společných setkání ve vnějších a vnitřních prostorách. Ve společných prostorách je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení

S účinností od 31. srpna 2021 musí student před zahájením ubytování prokázat, že:

  • byl plně očkován (14 dnů od poslední dávky),
  • prodělal covid-19,
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), případně se prokáže rychlým antigenním testem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami.

Výše uvedené je nutno prokazovat každých 7 dnů (vyjma očkování a prodělání covid-19, které se dle opatření prokazuje pouze jednou před zahájením ubytování). V případě, že student výše uvedené neprokáže, není mu umožněn vstup do ubytovacího zařízení.

Cestování

Výjezdy studentů MU na zahraniční pobyty:

Informace týkající se výměnných pobytů najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

Vstup cizinců na území ČR:

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do pěti kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě. 

Masarykova univerzita pro cizince pravidelně aktualizuje informace týkající se vstupu do ČR na anglické verzi tohoto webu, pro více informací se proto prosím přepněte do angličtiny.

Přijíždějící zahraniční studenti mohou také pomocí této aplikace zjistit, za jakých podmínek mohou vstoupit do ČR:

  • Z povinného testování či karantény mají výjimku přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou a nebudou na území ČR pobývat déle než 12 hodin.
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Akademické obřady

Akademické obřady lze konat v souladu s platnými opatřeními vlády.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad najdete také na webu katedry psychologie.

Pro studenty funguje na Masarykově univerzitě dlouhodobě služba Psychologického poradenství, aktuálně je ale kvůli vládním nařízením jen v online režimu. V souvislosti s aktuální krizovou situací Poradenské centrum MUNI zřídilo speciální službu krizové psychologické pomoci s upraveným režimem zkrácených online konzultací (Skype, email) pro témata související s pandemií koronaviru. Poptávku je potřeba poslat na e-mailovou adresu koronavirus@muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Pomoc psychologa - student.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info