Informace pro studenty

  • Podle rozhodnutí rektora č. 2/2021 se nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému (IS MU) oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
  • Do budov MU zároveň není možné vstupovat s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Výuka a zkouškové období

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem. Pro více informací sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Výuka v jarní semestru začne 1. března a potrvá do 30. května 2021. Zkouškové období bude od 31. května do 11. července 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Výuka se řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit respirátory FFP2/KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu. 

Testování

Během několika týdnů bude povolena osobní přítomnost studentů posledních ročníků MU ve výuce.

Povolení se má týkat aktivních studentů bakalářských programů od pátého semestru, navazujícího magisterského studia od třetího semestru a magisterských programů od devátého semestru. O tom, které konkrétní programy a obory využijí možnosti návratu k prezenční výuce, rozhodnou děkani fakult.

Podmínkou návratu studentů do výuky bude negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní.

Test nesmí být starší než 7 dní.
Výjimku z testování mají osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, u nichž uplynula doba izolace a nejeví příznaky onemocnění. 

PCR test si student zajistí samostatně. 

U antigenního testování je více možností:

  • student si jej zajistí samostatně
  • student půjde na test do centra Podaných rukou na brněnském výstavišti. MU tam bude mít vyhrazené časy v pondělí, středu a pátek od 8 do 12 hodin.
    Pro registraci k testování na výstavišti bude připravena aplikace v Informačním systému (rezervace COVID-19). Testování bude spuštěno několik dnů před zahájením výuky.

Výsledek testu musí student nahrát do ISu.

Knihovny a počítačové učebny

Počítačové učebny jsou uzavřené.

Knihovny mohou být přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium. Pro více informací sledujte weby knihoven Masarykovy univerzity a fakult.

Služba e-výpůjčka umožňuje prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MUNI na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání.

Menzy

Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. Fungování menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit pouze respirátory FFP2/KN95 a sezení se mění tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Koleje

Fungování kolejí upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace. Podrobná ustanovení pro jednotlivé provozy najdete na webu SKM: https://www.skm.muni.cz/kolej/aktuality.

Na kolejích jsou zakázány návštěvy, společenské akce a pohyb ve společných prostorách (posilovny, společenské místnosti). Ve společných prostorách je povinné nosit respirátory FFP2/KN95.

Cestování

Výjezdy studentů MU na zahraniční pobyty:

Informace týkající se výměnných pobytů najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

Vstup cizinců na území ČR:

Od 5. února 2021 se mění podmínky pro vstup zahraničních studentů a návrat českých studentů do ČR. 

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do čtyř kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Seznam zemí podle rizika nákazy

Podmínky pro vstup shrnuje tato matice

Přijíždějící zahraniční studenti mohou také pomocí této aplikace zjistit, za jakých podmínek mohou vstoupit do ČR:

  • Z povinného testování či karantény výjimku přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou a nebudou na území ČR pobývat déle než 12 hodin.
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Akademické obřady

Akademické obřady na MU aktuálně neprobíhají.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad najdete také na webu katedry psychologie.

Pro studenty funguje na Masarykově univerzitě dlouhodobě služba Psychologického poradenství, aktuálně je ale kvůli vládním nařízením jen v online režimu. V souvislosti s aktuální krizovou situací Poradenské centrum MUNI zřídilo speciální službu krizové psychologické pomoci s upraveným režimem zkrácených online konzultací (Skype, email) pro témata související s pandemií koronaviru. Poptávku je potřeba poslat na e-mailovou adresu koronavirus@muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Pomoc psychologa - student.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info