Informace pro studenty

Výuka a zkouškové období

Hromadná prezenční výuka byla zrušena do konce výukového období jarního semestru 15. května.

Krizový štáb doporučuje tam, kde je to bez podstatné ztráty kvality možné, řešit hromadné přednášky pro více než 100 posluchačů distanční formou.

Termíny odevzdávání závěrečných prací jsou na fakultách nastavené tak, aby studenti měli možnost studium dokončit v jarním semestru 2020. Fakultám bylo doporučeno vypsat termíny státních závěrečných zkoušek i v září a ponechat na volbě studentů, na který z termínů se přihlásí. Sledujte specifické fakultní informace.

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020 stanovuje zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020. Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení. Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 16. května 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude zadáno hodnocení S. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen.

Zkouškové období probíhá od 18. května do 30. září 2020, termíny budou vypisovány rovnoměrně po celé období, tedy včetně prázdninových měsíců tak, aby studenti měli dostatek možností pro složení zkoušek.

Všechny způsoby ukončení předmětu jsou možné a je doporučeno Krizovým štábem MU uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Děkani fakult můžou rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní, doktorská) nebo obhajoba disertační práce uskuteční metodou distančního zkoušení.

Problematiku distančního zkoušení upravuje Metodický list k distančnímu zkoušení a ukončení předmětů doprovozený technickými doporučeními pro konání online zkoušek a státních zkoušek.

Výuka v podzimním semestru začne až 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Komunikace, e-learning a knihovny

Konzultace a další komunikace s učiteli a mezi studenty bude uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Po skončení nouzového stavu, tj. od 18. května, již nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka. Od 18. května proto budou všechny knihovny fungovat minimálně v omezeném režimu, od 1. června budou knihovny a studovny v plném provozu. Uzavřené prozatím zůstanou počítačové studovny včetně CPS.

Akademické obřady

Akademických obřadů se ve stejný čas účastní nejvýše 500 osob. Podrobnosti upravuje mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 22.6.

Imatrikulace a promoce

Imatrikulace nově přijatých studentů se na podzim 2020 konat nebudou.

Krizový štáb MU doporučuje nekonat promoce do 31.8. Případné výjimky bude na základě požadavku děkana řešit prorektor pro vzdělání a kvalitu.

Docentské a Ph.D. promoce doporučuje Krizový štáb MU konat od září.

Promoce absolventů Mgr. a Bc. studia doporučuje Krizový štáb MU plánovat po dohodě s fakultami na období říjen-prosinec do vhodných fakultních prostor a do Univerzitního kina Scala.

Mgr. promoce se uskuteční na všech fakultách, případné zrušení Bc. promocí je ponecháno na rozhodnutí děkanů.

Knihovny

Knihovny na jednotlivých fakultách aktuálně fungují v omezeném módu, sledujte proto prosím webové stránky příslušných knihoven.

Po skončení nouzového stavu, tj. od 18. května, již nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka. Od 18. května proto budou všechny knihovny fungovat minimálně v omezeném režimu, od 1.6. budou knihovny a studovny v plném provozu.

Cestování

Vstup do ČR:

Cizinci z EU:

 • Od 15. června platí nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou budou muset prokázat negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény. Aktuálně jsou „zelené“ všechny země EU.
 • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény.
 • Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě, sledujte proto prosím aktuální informace na webu Ministerstva vnitra. Aktuální mapu najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Cizinci ze zemí mimo EU:

 • Aktuálně platí, že cizinci ze zemí mimo EU mohou do ČR vstoupit pouze s negativním testem na COVID-19 nebo musejí nastoupit do povinné karantény.
 • Výjimkou jsou cizinci z tzv. „zelených zemí mimo EU“, kteří mohou do ČR vstoupit bez testu a povinné karantény. Aktuálně se jedná o cizince z:
  • Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska, Vatikánu a Velké Británie.
  • Austrálie, Japonska, Jižní Korei, Kanady, Nového Zélandu a Thajska.
  • Seznam se průběžně aktualizuje, aktuální informace najdete zde.

 

Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

 

Výjezdy studentů MU na zahraniční pobyty:

Doporučení pro studenty MU týkající se studijních pobytů a stáží v jarním semestru 2020: Krizový štáb doporučuje, aby studenti MUNI ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Informace týkající se výměnných pobytů na podzim 2020 najdete na webu Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity. Aktuální cestovní omezení najdete na reopen.europa.eu.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje i po zrušení nouzového stavu u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU i nadále jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje Krizový štáb MU distanční jednání.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad najdete také na webu katedry psychologie.

Pro studenty funguje na Masarykově univerzitě dlouhodobě služba Psychologického poradenství, aktuálně je ale kvůli vládním nařízením jen v online režimu. V souvislosti s aktuální krizovou situací Poradenské centrum MUNI zřídilo speciální službu krizové psychologické pomoci s upraveným režimem zkrácených online konzultací (Skype, email) pro témata související s pandemií koronaviru. Poptávku je potřeba poslat na e-mailovou adresu koronavirus@muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Pomoc psychologa - student.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: