JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D.

odborný asistent – Katedra obchodního práva


kancelář: 245
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7453
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Jan Lasák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 25. 1. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady
Důvod pro omezení zveřejnění práce: This habilitation thesis is subject to a license agreement with Wolters Kluwer publishing house.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (Univerzita Karlova)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
JUDr. Petr Šuk (Nejvyšší soud ČR)
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. (Trnavská univerzita)
Prof. Dr. Sebastian Mock, LL.M. (Vídeňská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info