doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

docentka – Katedra mezinárodního a evropského práva


kancelář: 234
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3882
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo soukromé
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 1. 2023
Datum ukončení řízení 1. 12. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Mezinárodní právo soukromé a moderní trendy v úpravě práv k duševnímu vlastnictví
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Markéta Trimble, J. S. D., Ph.D. (University of Nevada, Las Vegas, Faculty of Law)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Vratislavská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info