Mgr. Igor Duvač, PhD.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Igor Duvač, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 30. 5. 2014
Datum ukončení řízení 24. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Rovnováhové schopnosti v športě
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (PedF Prešovské univerzity)
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. (Fakulta sportovních studií)
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. (KTV ZCU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. (Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. (Prešovská univerita v Prešove)
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (Prešovská univerita v Prešove)
doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info