MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.


telefon: 532 23 4696, 4252
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 16. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Optimalizace zajištění dýchacích cest v perioperačním období