Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.415
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6521, 723 959 550
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Vedoucí ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 Ph.D. pedagogika
  Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2004 Mgr. pedagogika a filozofie
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2009 - dosud: odborný asistent na Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 2007 - 2009: asistent na Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 2005 - 2007: odborný pracovník na Ústavu pedagogických věd FF MU
Výuka
 • Alternativní pohledy na školu
 • Filozofie pedagogických a sociálních věd
 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Obecná pedagogika
 • Pedagogické teorie
 • Obecná didaktika
 • Metodologie kvalitativního výzkumu
 • Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

  Garance studia

 • Doktorský studijní program Pedagogické vědy
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Červen 2008, 1 týden: Absolvování kurzu Developing Intercultural Training Skills, LTS, Bath, England
 • Říjen 2006, 2 týdny: Qualitative Research Methods, Population Research Centre, Faculty of Spatial Studies, University of Groningen, LN
 • 14. 10. 2019 – 18. 10. 2019: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN
  • ERASMUS Teaching Programme, Department of Teacher Education, University of Jyvaskyla, Finland
 • 31. 8. 2012 – 7. 9. 2012: Danmarks Pædagogiske Universitet, Copenhagen, DNK
  • ERASMUS Teaching Programme, Department of Education, Aarhus University, Denmark
 • 1. 1. 2006 – 31. 3. 2006: University of London, London, Erasmus Mundus, GBR
  • Educational Foundations and Policy Studies, Institute Of Education, University of London, UK
Univerzitní aktivity
 • 2024 - doposud: Člen Etické komise pro výzkum Fakulty informačních technologií VUT
 • 2024 Člen vědeckého výboru konference ICET: Enhancing The Teaching Profession Through Quality Teacher Education: Purpose, Policy And Practice in Times of Teacher Shortage, University of Minho, Braga, Portugal
 • 2023 Člen vědeckého výboru konference ATEE: Teacher Professional Development in Times of Global and Glocal Transformations: International Perspectives and Challenges, University of Minho, Portugal
 • 2022 - 2026: Člen Ekonomické komise děkanky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2021 - 2026: Člen Ediční rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity www
 • 2021: Předseda organizačního výboru konference ČAPV 2021 www
 • 2021: Člen vědeckého výboru ATEE-EDITE-ELTE ONLINE CONFERENCE FOR EARLY-STAGE RESEARCHERS 11 JUNE 2021 www
 • 2018 - 2020: externí člen Komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy www
 • 2017 - doposud: Člen Pracovní skupiny Centra rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK) www
 • 2017: Předseda organizačního výboru konference ICET 2017 www
 • 2015 - doposud: Člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity www
 • 2015 - doposud: Člen Výkonného výboru Laboratoře pro experimentální humanitní vědy HUME lab www
 • 2014 - doposud: Člen oborové rady doktorského studia oborů Andragogika a Pedagogika www
 • 2009 - doposud: Člen výkonné redakce časopisu Studia paedagogica www
 • 2009: Člen organizačního výboru konference SCO 2009 www
 • 2005: Člen organizačního výboru konference ENIRDEM 2005: Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management
Mimouniversitní a mezinárodní aktivity
 • 2021–2023: Člen výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
 • 2019 - doposud: Člen redakční rady časopisu European Journal of Teacher Education (IF=2.2286)
 • 2019-2023: člen hodnoticího panelu GA ČR, 407 - Psychologie, pedagogika
 • 2015-2024: Regionální viceprezident ICET pro Evropu International Council on Education for Teaching (ICET)
 • 2014-2020: Předseda Klubu rodičů MŠ Pod Špilberkem www
 • 2017-2019: Předseda Klubu rodičů ZŠ Brno, nám. Míru 3 www
 • 2012 - doposud: Člen výkonného výboru. International Council on Education for Teaching (ICET)
 • Recenzent časopisů Teaching and Teacher Education, European Journal of Teacher Education, Journal of Education for Teaching, Humanities & Social Sciences Communications, Science Education, SAGE Open, Studia paedagogica, Orbis Scholae, Sociologický časopis, Pedagogická orientace, Pedagogika, Pedagogický časopis
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021: Cena České asociace pedagogického výzkumu za významnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii recenzovaná stať v českém či slovenském periodiku (období 2019-2020). Ocenění článku: Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9-41. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-1. www
 • 2020: Cena děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin za knihu Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible (Šeďová, Šalamounová, Švaříček & Sedláček) publikovanou v nakladatelství Springer v roce 2020. www
 • 2020: Cena České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii cizojazyčná publikace. Ocenění článku: Šeďová, K., Sedláček, M., Švaříček, R., Majcík, M., Navrátilová, J., Drexlerová, A., Kychler, J. & Šalamounová, Z. (2019). Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, 63. (IF 3.917, Q1 in Education.)
 • 2017: Cena České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii cizojazyčná publikace. Ocenění článku: Sedova, K., Sedlacek, M., & Svaricek, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14–25.
 • 2008: Cena rektora Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty doktorských studijních programů www
 • 2007: první místo v Soutěži studentských prací G. A. Lindnera (kategorie studentů doktorských programů) za práci Zkoumání konstrukce identity učitele. Pořadatel: Ústav pedagogických věd FF MU a Katedra pedagogiky FF UK.
Vybrané publikace
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Sceptical teacher and silent students: a case study of teacher changes during a teacher professional development programme. Journal of Education for Teaching. TAYLOR & FRANCIS, 2024, roč. 50, č. 2, s. 310-328. ISSN 0260-7476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02607476.2023.2296459. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Diagnostics of dyslexia using eye-tracking and artificial intelligence. In Erasmus+ přednáška na University of Jyväskylä. 2024. info
 • PROKSCHOVÁ, Daniela a Roman ŠVAŘÍČEK. Citlivá témata v občanské nauce a základech společenských věd. In Konference Vzdělávání a vědění jako mosty k odolné společnosti. Senát Parlamentu České republiky. 2024. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení. In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek : Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání druhé. Praha: Karolinum, 2023, s. 124-145. ISBN 978-80-246-5750-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Nicol DOSTÁLOVÁ. Eye movements during reading in children with dyslexia : An eye-tracking study. In ATEE Annual Conference 2023 TEACHER EDUCATION ON THE MOVE; 27.-30.8.2023, Budapešť. 2023. ISBN 978-94-646685-1-3. příspěvek na str. 365 info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Nicol DOSTÁLOVÁ, Jan SEDMIDUBSKÝ, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel ZEZULA, Wolf CULEMANN a Adam DOSTÁL. Platforma DYSLEX. 2023. Web projektu info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Využití akčního výzkumu v pedagogických vědách : Metodologický workshop pro doktorské studenty oborových didaktik. 2022. Video info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Ingrid PROCHÁZKOVÁ, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Klára ŠEĎOVÁ. Developing Beginner University Teachers’ Pedagogical Competencies Through a Professional Development Program. Online. In Johnson Neisler, Otherine. The Palgrave Handbook of Academic Professional Development Centers. Cham: Palgrave, 2022, s. 613-627. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. ISBN 978-3-030-80967-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-80967-6_39. Link info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Hana VOŇKOVÁ. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: MSD Brno, 2021, s. 1-512. ISBN 978-80-7392-367-9. Full text info
 • BROM, Cyril, Jiří LUKAVSKÝ, David GREGER, Tereza HANNEMANN, Jana STRAKOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders' Parents. Frontiers in Education. 2020, July 2020, č. 5, s. 1-8. ISSN 2504-284X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/feduc.2020.00103. Open access info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. Heidelberg: Springer, 2020, 184 s. Understanding Teaching-Learning Practice. ISBN 978-981-15-9242-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-9243-0. SPRINGER info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Jana STRAKOVÁ, Cyril BROM, David GREGER, Tereza HANNEMANN a Jiří LUKAVSKÝ. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 3, s. 9-41. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-1. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction. Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101217. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Symposium on Better Learning through Argumentation. 2019. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. Brno: Muni press, 2019, 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. The Role of the Teacher in Supporting Students’ Epistemic Thinking in Dialogic Argumentation. A Case Study. Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 4, s. 143-171. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-4-7. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. How to use qualitative research to solve the mysteries of quantitative research. Mixed methods research of classroom discourse. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 - 13 July 2018, Brno. 2018. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Research Ethics in Education : Ethical naivety, sensitivity and practice. In EERA Summer School 2018. Qualitative and Mixed Methods Research Designs. From designing to publishing, 9 – 13 July 2018, Brno. 2018. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří CHMELÍK. EduCoM 1.0. Mobilní aplikace pro sběr dat o výukové komunikaci. 2017. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 4, s. 77-110. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-4-5. Fulltext Digitální knihovna FF MU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Video as the Mediator of a Teacher-Researcher Relationship in Action Research: Improving Teacher Feedback in Dialogical Education. In Assunçāo Flores, Maria; Al Barwani, Thuwayba. Redefining Teacher Education for the Post-2015 Era. Global Challenges and Best Practices. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2016, s. 233-254. Teacher. ISBN 978-1-63484-495-6. Publisher info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Chybějící metafora. In Konference VZDĚLÁNÍ A DNEŠEK. Konference k 50. výročí úmrtí prof. Otokara Chlupa Katedra pedagogiky FF UK. 2015. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Building a New Center at a Large University. In Symposium Faculty Development Centers: Confronting the disparities in the quality of classroom practice globally at International Council for Education for Teaching Conference, Naruto, Japan. 2015. 2015. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Za obecnou pedagogiku "méně obecnější"! Obsahová analýza učebnic obecné pedagogiky. In Základní diskurzy obecné pedagogiky v současném pedagogickém myšlení, odborné literatuře, teorii a praxi. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Od plánu kvalitativního výzkumu k analýze dat. In Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, 27. 2. - 28. 2. 2014. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat. In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Analýza kvalitativních dat: jádrová tvrzení, datové fragmenty a interpretace. In Pedagogická fakulta MU, Brno. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.04.001. URL info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 125-135. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-1-7. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Proměna učitelské zpětné vazby vlivem participativního akčního výzkumu. In Konference ČAPV 2014 v Olomouci. 2014. URL info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Symposium o dialogickém vyučování. 2014. Programme info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Výzkum výukové komunikace. In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 02 12 2014. 2014. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Improving Teacher Feedback During Action Research Projects. In Symposium on dialogic teaching, Brno, 13. 10. 2014. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 9-43. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-4-2. Digitální knihovna FF MU Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Verbal and Visual Strategies of Teachers' Work on Identity. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 38, s. 141-151. ISSN 1732-6729. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15804/tner.14.38.4.10. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizuální akty ve výukové komunikaci. Pedagogická orientace. Brno, 2013, roč. 23, č. 1, s. 48-71. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-1-48. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Teorie a principy kvalitativního výzkumu. In Seminář kvalitativního výzkumu. 2013. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Qualitative Research Summer School. 2013. Leaflet info
 • NOVOTNÝ, Petr a Roman ŠVAŘÍČEK. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 97-104. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-1-6. Digitální knhovna FF Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Dialogic Teaching: How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In ICET 57th World Assembly: Innovations and Trends in Education, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Nonthaburi, Thailand, 25-28 June 2013. 2013. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky: kritický esej. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 55-72. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-2-3-4. Full text Full text Digitální knihovna FF info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Milan POL. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 5-9. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-2-3-1. Full text Digitální knihovna FF info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zpátky ke kořenům etnografické práce. 2013. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Sedm pravidel kognitivně náročné výuky. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, č. 1, s. 11-17. ISSN 0323-0449. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012, s. 19-39, 20 s. ISBN 978-80-262-0085-7. Portál info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. Springer Netherlands, 2012, roč. 24, č. 3, s. 239-261. ISSN 1874-8597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11092-012-9144-8. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky. In Kam se ubírá teorie výchovy? Trendy a perspektivy rozvoje oboru, Praha. 2012. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. The Structure of Teacher’s Nonverbal Communication in a Classroom. In Lecture at Department of Education, Aarhus University, Copenhagen. 2012. Abstract at DPU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Narrative and Social Construction of Expert Teacher Professional Identity. In Lecture at Department of Education, Aarhus University, Copenhagen. 2012. Abstract at DPU info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizualita ve výukové komunikaci. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. The Visual in Educational Communication. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Jarmila BRADOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Symposium on Communication Practices in the Classroom: Visible and Hidden Dimensions of Teaching. 2012. Programme of Symposium info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově : rozhovor s Christophem Wulfem. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 109-116. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2012-2-7. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 9-46, 35 s. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak projít labyrintem kvalitativního výzkumu a dopsat disertační práci. In Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE 2011. 2011. ISBN 978-80-261-0032-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Ztraceno v překladu. Hledání významu sociální situace skrze kombinování dat z rozhovorů a pozorování. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. PEDAGOGIKA.SK. Trnava: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 2011, roč. 2, č. 4, s. 247-274. ISSN 1338-0982. Full text info
 • MAKOVSKÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Influence of teachers’ beliefs on communication with pupils. 2011. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy. In Personální podmínky školy ve vztahu k inkluzi. 2011. info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Od pseudodialogu k dialogickému vyučování. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Ideálni model vyučování v didaktických materiálech pro učitele aneb Návod ke stavebnici. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 134-140. ISBN 978-80-8078-459-1. info
 • POL, Milan a Roman ŠVAŘÍČEK. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. 159-170. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2011-2-12. Plná verze v českém jazyce Full text in English info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 52-56. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-54. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 46-51. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-73. Fulltext info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex pro český pedagogický výzkum: zdůvodnění a návrh. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010, s. 10-16. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele. In Učitel v současné škole. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 249-261. ISBN 978-80-7308-301-4. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat. Školní psycholog/Školský psychológ. 2010, roč. 12, 1-2, s. 32-38. ISSN 1212-0529. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 147-176. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 3, s. 24-48. ISSN 1211-4669. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Úhly pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 13, č. 1, s. 169-174, 5 s. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105, 12 s. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Editorial. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 7-12. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Pomluvy jako mikropolitická strategie učitelů základní školy. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 87-108. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 396 s. Dizertační práce. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Významná představitelka akčního výzkumu v pedagogice hostem na FF. muni.cz. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2008, roč. 4, leden 2008, s. 5. ISSN 1801-0806. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008, s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Expert teacher as a proficient and a moral authority. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007, s. 25. ISBN 978-961-6637-03-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz. In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • HLAVATÁ, Martina, Jiří ŠPRDLÍK a Roman ŠVAŘÍČEK. Omalovánky. 2007. vyd. Brno: Vlastním nákladem, 2007, 30 s. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Karel ČERVENKA. Kvalitativní přístup v pedagogických vědách: doktorský seminář při 15. konferenci ČAPV 2007. 2007. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU, 2007, s. 189-195. ISBN 978-80-210-4472-2. info
 • LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 289-299. ISBN 978-80-244-1813-1. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007, s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management. Pedagogika. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 400-402. ISSN 0031-3815. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Životní historie učitele experta. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-17. ISBN 80-7043-483-X. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Indukce v kvalitativní metodologii. In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006, s. 13-20. ISBN 80-969146-5-0. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U11. Brno: MU, 2006, s. 209-210. ISBN 80-210-4143-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Doktorský seminář Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2006. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, roč. 14, č. 4, s. 22-30. ISSN 1210-6658. info
 • SEDLÁČEK, Martin a Roman ŠVAŘÍČEK. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006, LVI, č. 2, s. 182-184. ISSN 0031-3815. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 133-145. ISBN 80-210-3891-8. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004, s. 169-178, 12 s. ISBN 80-210-3452-1. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004, 132 s. Diplomová práce. info

7. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info