MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 8. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Moderní trendy v personalizované radioterapii mozkových metastáz
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Full text reprints of listed papers were excluded from published habilitation thesis due to copyrights of publishers.