prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.


Kancelář: bud. A29/421
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3194, 605 510 953
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Chemie životního prostředí
Habilitační práce (veřejná část) Moderní poznatky ekotoxikologie persistentních organických polutantů a aplikace pro hodnocení rizik
Datum zahájení 31. 5. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
doc. RNDr. Karol Mičieta,Csc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
Oponenti prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR Č.Budějovice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2005
Datum zasedání VR fakulty 7. 12. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Chemie životního prostředí
Datum zahájení 19. 12. 2011
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (Komenského univerzita Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 3. 10. 2012
Datum zasedání VR MU 11. 12. 2012
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 11. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info