doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

docent – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.204
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3229
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná jazykověda
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 6. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Czech Negation from the Formal Perspective
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Hedde Zeijlstra (Univerzita Göttingen)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 2. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Masarykova univerzita)
Prof. Dr. Roland Meyer (Humboldtova univerzita v Berlíně)
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Akademie věd ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info