doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

proděkan pro prezenční studium Ekonomicko-správní fakulty
ředitel institutu – Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku


kancelář: 520
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5731
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 5. 2015
Datum ukončení řízení 1. 12. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Aplikace politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy a možnosti vymezování relevantního trhu
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.)
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
Členové doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; VŠEM)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2015