prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

profesor – Katedra ekonomie


kancelář: 520
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7134
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Martin Kvizda
  narozen 17.11.1969 v Brně, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • ředitel institutu
 • profesor
Vzdělání a kvalifikace
 • 2021: prof. na Masarykově univerzitě - obor Hospdářská politika
 • 2015: doc. na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity - obor Hospodářská politika, habilitační práce "Aplikace politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy a možnosti vymezování relevantního trhu"
 • 1999: Ph.D. na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity - obor Ekonomie, obhajoba doktorské disertační práce "Systém směnného kursu jako aktivní nástroj hospodářské politiky v procesu transformace"
 • 1993: Ing. na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) - obor Mezinárodní finance na Fakultě financí a účetnictví (vedlejší) a obor Hospodářská politika na Fakultě národohospodářské, státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce "Podmínky a první zkušenosti ochrany trhu v ČR"
 • 1988: maturitní zkouška na Gymnáziu Táborská, Brno
 • další kvalifikace:
  "Řidičský průkaz A1, B" (1989 - Magistrát města Brna)
  "Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - I,C,M,S (2011 - Státní plavební správa ČR)
  "RYA/MCA Day Skipper for Sail and Power Craft" (2012 - Royal Yachting Association - UK)
  "Maritime Radio Operator Certificate of Competence - SRC" (2013 - Royal Yachting Association - UK)
  "Maritime Diesel Engine Certificate" (2014 - Royal Yachting Association - UK).
Přehled zaměstnání
 • 2021 až dosud: profesor na Katedře ekonomie ESF MU Brno
 • 2023: prorektor pro celoživotní vzdělávání a komerční spolupráci MU
 • 2020 až 2023: prorektor pro vnější vztahy a CŽV MU
 • 2016 až 2021: docent na Katedře ekonomie ESF MU Brno
 • 2015 až dosud: ředitel Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 • 2010 a 2012: děkan Ekonomicko-správní fakulty MU (pověřen výkonem funkce)
 • 2008 až 2020: proděkan pro (prezenční) studium ESF MU
 • 2005 až 2011: vědecký pracovník Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky ESF MU
 • 2004 až dosud: zástupce vedoucího Katedry ekonomie ESF MU
 • 2002 až 2007: proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání ESF MU Brno
 • 2001 až 2007: vedoucí Centra distančního a celoživotního vzdělávání ESF MU Brno
 • 1997 až 2015: odborný asistent na katedře ekonomie ESF MU Brno
 • 1998 až 1999: prezident Nadace Orbis
 • 1997 až 1999: externí spolupracovník ekonomické redakce Českého rozhlasu
 • 1994 až 1997: asistent na katedře ekonomie ESF MU Brno
Pedagogická činnost
 • přednášky z oblasti hospodářské politiky, zejména politiky hospodářské soutěže a dopravní politiky v kontextu evropské integrace
 • vedení diplomových a doktorských disertačních prací z oblasti regulace trhu dopravních služeb, aplikované politiky hospodářské soutěže, dopravní ekonomie a ekonomické historie dopravy.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumné granty:
  "Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace" 2018-2022 EU-OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430
  "Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data" 2018-2020 TAČR TL01000061, řešitel na MU
  "Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů" 2016-2017 TAČR TD03000061, hlavní řešitel
  "Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU" 2014-2015 TAČR TD020010, hlavní řešitel
  "Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR" 2012-2013 TAČR TD010063, hlavní řešitel
  "Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - možnosti a limity hospodářské politiky" 2008-2010 GAČR 402/08/1438, hlavní řešitel
  "Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie" 2004-2006 GAČR 402/04/2128, hlavní řešitel
  "Vliv institucionálních změn na měnovou politiku v ČR během procesu začleňování do struktur EU" 2001-2003 GAČR 402/01/P010, hlavní řešitel
  "Modelový multimediální učební materiál pro programy distančního vzdělávání" 2001 FRVŠ 420/2001, hlavní řešitel
 • Mezinárodní projekty:
  "Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility" 2016-2018 Horizon2020 Shift2Rail
  "Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries." 2015-2017 Strategic Visegrad Grant 0331/2015, řešitel na MU (hlavní řešitel FSV UK Praha)
  "New confidence in e-learning" 2002-2004 SOCRATES-Grundtvig G2-P-2002-11, národní koordinátor
  "Engaging prisoners in life-long learning activities" 2002-2004 SOCRATES-Grundtvig G2-P-2002-10, národní koordinátor.
 • Výzkumné projekty:
  "Hospodářská transformace a systém směnného kursu" Specifika transformačního procesu. ESF MU Brno 1997, člen týmu
  "Kursová politika transformačního procesu" Specifika transformačního procesu II. ESF MU Brno 1999, člen týmu
  "Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU" MPSV 2003, člen týmu
Akademické stáže
 • 2010: badatelský pobyt na NRM/Institute of Railway Studies and Transport History, University of York, UK
 • 2009: badatelský pobyt na NRM/Institute of Railway Studies and Transport History, University of York, UK
 • 2008: badatelský pobyt na NRM/Institute of Railway Studies and Transport History, University of York, UK
 • 2002: pozvání k vedení přednášek na Huddersfield University (UK) na téma Economic aspects of the transition v rámci projektu SOCRATES-Erasmus
 • 1999: výzkumný a studijní pobyt na Huddersfield University (UK) v rámci programu TEMPUS - JEP 12353-97
 • 1998: výzkumný a studijní pobyt na Huddersfield University (UK) v rámci programu TEMPUS - JEP 12353-97
 • 1998: studijní pobyt na University Suffolk College Ipswich (UK) v rámci programu TEMPUS - JEP 09372-95
 • 1997: studijní pobyt na University College Cork (Ireland) v rámci programu TEMPUS - JEP 09372-95
 • 1997: na pozvání School of Management and Economics Lund University (Sweden) stipendijní pobyt
 • 1996: studijní pobyt na Libera Universita Internacionale degli Studi Sociali Roma (Italy)
 • 1995: studijní pobyt na School of Management and Economics Lund University (Sweden)
Universitní aktivity
 • editor-in-chief vědeckého časopisu Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives
 • předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na ESF MU pro obory Hospodářská politika, Ekonomie a Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky na ESF MU pro obory Hospodářská politika, Ekonomie, Podniková ekonomika a management, Veřejná ekonomika a správa, Regionální rozvoj a správa, Finance, Hospodářská politika a mezinárodní vztahy, l'Administration publique, Economic Theory
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky na Přírodovědecké fakultě MU pro programy Matematika a Aplikovaná matematika
 • člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro program Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika
 • člen oborové rady "Hospodářská politika" doktorského studijního programu na ESF MU
Mimouniversitní aktivity
 • řádný člen International Railway History Association (IRHA), Francie
 • řádný člen České společnosti ekonomické (ČSE), ČR
 • člen Akademické rady ŠkodaAuto Vyské školy, Mladá Boleslav
 • člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze člen Vědecké rady Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: cena děkana ESF MU za nejlepší vědeckou publikaci (2. místo) 2015: cena děkana ESF MU za nejlepší vědeckou publikaci (1. a 3. místo)
Vybrané nejvýznamnější publikace
 • KVIZDA, Martin. Zásadní faktory, které ovlivní, zda cestující zvolí k dopravě VRT. Praha: Správa železnic s.o., 2023, 14 s. zakázka smluvního výzkumu. info
 • KVIZDA, Martin. Railways in Prague - Tying and Cutting the Gordian Knot. In Ralf Roth, Paul Van Heesvelde. The City and the Railway in the World from the Nineteenth Century to the Present. 1st Edition. London and New York: Routledge, 2022, s. 186-200. Modern History and Economy 1740-1945. ISBN 978-1-4724-4961-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003204749-11. info
 • KVIZDA, Martin a Jakub SOLNIČKA. Open access passenger rail competition in Slovakia – Experience from the Bratislava–Košice line. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2019, roč. 12, December, s. 1-12. ISSN 2210-9706. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100143. URL info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018, 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018. info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. 2017. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ a Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2016, roč. 54, June, s. 414-429. ISSN 0966-6923. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011. URL info
 • KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 202 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4. URL info
 • JADE, Radhika, Tatiana MOLKOVÁ a Martin KVIZDA. Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2015, roč. 5, č. 2, s. 31-49. ISSN 2210-9706. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2015.03.001. URL info
 • KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel. 2015. URL info
 • NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice. 2015. URL info
 • KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 37, May 2014, s. 102-111. ISSN 0966-6923. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014. URL info
 • KVIZDA, Martin. Czech Military Railways – History and a Comparative Analysis of the Czech Railway Network’s Efficiency. In Ralf Roth and Henri Jacolin. Eastern European Railways in Transition - Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1. vyd. Farnham (London): Ashgate, 2013, s. 99-116. Modern Economic and Social History. ISBN 978-1-4094-2782-7. URL info
 • KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. 2013. URL info
 • KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. 2013. URL info
 • KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013. Munishop URL info
 • KVIZDA, Martin. Definition of Relevant Market in the Railway Industry. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2012, roč. 2, č. 1, s. 86-95. ISSN 1338-287X. URL info
 • KVIZDA, Martin. Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železniční doprava a logistika. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, roč. 2010, č. 02, s. 66-72. ISSN 1336-7943. URL info
 • KVIZDA, Martin. The State and Railways - A Historical Comparison of Economic Policy in Relation to Railways. In Issues in Economic Performance - Business, Regional and Transport Issues. 1. vyd. Berlin: LIT Verlag, 2009, s. 115-137, 26 s. New Developments in Economic Research, volume 1. ISBN 978-3-8258-1963-7. URL info
 • KVIZDA, Martin. Faktory efektivnosti železniční dopravy - Jak rozhodovat o dopravní politice? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, VI./2006, č. 4, s. 37-49. ISSN 1213-2446. info
 • KVIZDA, Martin. Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky - mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 84 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4219-2. URL info

18. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info