doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Rádiologická klinika, Fakultná Nemocnica Trnava, primár
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 8. 2020
Datum ukončení řízení 1. 12. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Endovaskulárna liečba pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. František Charvát, Ph.D. (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Pr)
doc. MUDr. Jan Raupach, Ph.D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 4. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. (Přednosta kliniky: Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica, Martin)
doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info