doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

docent – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 413
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5915
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno
Obor řízení Veřejná ekonomika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 9. 1998
Datum ukončení řízení 22. 12. 1998
Habilitační práce (veřejná část) Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (Fakulta národohospodářská, VŠE Praha)
doc. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomická fakulta Univerzity M.B. Banská Bystrica)
prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 11. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠE Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 11. 1998

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info