doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

docent – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 413
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5915
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.  nar.: 18.1.1964  v Brně
Pracoviště
 • Masarykova univerzita ESF
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Prorektor pro internacionalizaci do 31.8.2019
  Docent na katedře veřejné ekonomie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: habilitace v oboru veřejná ekonomie, docent, ESF MU
 • 1993: aspirantura, CSc., VŠE Praha
 • 1987: rigorózní zkouška, JUDr., UJEP Brno
 • 1986: státní závěrečná zkouška, prom. právník, UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 2012-2019: MU, prorektor
 • 2010-2012: ESF MU Brno, děkan
 • 2008-dosud: ESF MU Brno, docent
 • 2005-2008: ESF MU Brno, děkan
 • 1999: ESF MU Brno, proděkan
 • 1999: ESF MU, vedoucí katedry veřejné ekonomie
 • 1998: ESF MU, docent
 • 1997: ESF MU, odborný asistent
 • 1995: FM JČU Jindřichův Hradec, odborný asistent
 • 1991: ESF MU, odborný asistent
 • 1988: ÚEŘNS UJEP Brno, sam. výzkumný pracovník
 • 1986: ONV Gottwaldov, sam. odborný referent
Pedagogická činnost
 • hlavní předměty:
 • Veřejná ekonomie
 • Veřejná volba
 • Analýza veřejné politiky
 • Public Policy Analysis
 • Řízení ve VS
 • 2000-2004 Garant vytvoření a zavedení navazujícího magisterského programu Veřejná správa (MFTAP), společný projekt ESF MU a University Rennes I, Francie První společný dvojjazyčný program zaměřený na studium veřejné správy v ČR.
 • Garant studijního programu Menagement veřejných služeb (2020)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014 dosud: local expert, European Social Policy Network (ESPN)
 • 2008-2009: Společný projekt s VŠEMvs Bratislava: Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura.
 • 2008 (nedokončeno) GAČR 402/08/1693 - Motivace ekonomického chování neziskových organizací – příspěvek k ekonomické teorii neziskového sektoru
 • 2006-2008: Projekt NODE “The Third Sector between voice and services: Comparing old and new democracies” společně s Wirtchaft Universitat Wien.
 • Výzkumný záměr č. MSM 145600001: Faktory efektivnosti rozvoje regionů (1999-2005) - vedoucí jednoho ze 4 řešitelských týmů;
 • GAČR č.402/01/1239: Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí spoluřešitel (2002)
 • IGA MZ ČR NO/6790-3: Analýza ekonomických nákladů u vybraných nádorů 2001-2003 spoluřešitel
 • IGA MZ ČR NO/7262: Ekonomická efektivnost plošného MG screeningu v podmínkách ČR 2002/2003 konzultace, podíl na publikačních výstupech
 • 2000 Phare project CZ 9703-01-01-03-02-026 Systems of the Human Resources Development (Systémy rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě) člen řešitelského týmu (vedoucí: prof. B. Hamerníková)
 • 2000-2002 Mezinárodní výzkumný projekt Non-formal Payments in the Health Care (financováno Merck Foundation, spolupráce ČR, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, USA) vedoucí řešitelského kolektivu v ČR.
 • 2003-2004 Hlavní řešitel projektu přípravy vzdělávacích programů a výukových materiálů pro vzdělávání vedoucích úředníků na MU. Obecná část tohoto vzdělávání se stala národním standardem uznaným ministerstvem vnitra.
Akademické stáže
 • 2003 10 dnů, University of Plymouth, Socrates-Erasmus staff mobility, přednáškový pobyt, UK
 • 2001 1 měsíc McLennan Community College, Waco, Texas, přednáškový pobyt
 • 2000 1 měsíc Ljubljana, Slovinsko - Ekonomická fakulta Univerzity v Ljubljani - přednáškový pobyt
 • 1995 University of Nevada, Las Vegas, Reno, 14 dnů
 • 1993 Berkeley University, California, USA - studijní pobyt, 4 měsíce
 • 1990 UFSIA, Antwerpen, Belgium, 3 měsíce
Universitní aktivity
 • 2005 dosud: člen vědecké rady MU
 • 1998 dosud: člen vědecké rady ESF MU
 • 1990-1995: člen a 2 roky předseda akademického senátu ESF MU
 • 1990-1995: člen akademického senátu MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2012-2020: člen vědecké rady EF VŠB-TU
 • 2010-2015: člen vědecké rady FEM UO
 • 2011-2014: člen vědecké rady NHF VŠE
 • 2007-2013: člen vědecké rady FOP SU Karviná
 • 2002-2008: člen vědecké rady FM VŠE
 • 2005-2008: člen vědecké rady FES UP, Pardubice
 • 2002 dosud: člen akademické rady Akademie STING, v.o.s. Brno2001
 • člen vědecké rady IZPE Kostelec nad Černými lesy
 • 2001: člen vědecké rady Fakulty stavební VUT
 • 1999-2002 člen vědecké rady FES Univerzity Pardubice
 • 1994: člen komise č.13 IGA MZ ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002-2009: člen akreditační komise Ministerstva vnitra (viz § 32 zákona 312/2002 Sb.)
 • 2004- dosud: člen redakční rady časopisu Acta Facultatis Aerarii Publici, UMB Banská Bystrica, Slovensko
 • 2004 dosud: člen oborové rady doktorského studijního programu Veřejná ekonomika, EF VŠB-TU Ostrava
Vybrané publikace
 • MALÝ, Ivan. Mandatory work duty for students to tackle lack of healthcare staff: the Czech experience. Brussels: European Commission: European Commission, 2021. 2 s. ESPN Flash Report 2020/65. URL info
 • JAHODA, Robert, Ivan MALÝ a David ŠPAČEK. Public Policy Responses to the COVID-19 Epidemic – The Case of Family Policy in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice. 2021, roč. 29, č. 1, s. 1-11. ISSN 1804-8048. doi:10.46585/sp29011247. Web časopisu, kde je dostupný článek info
 • NEMEC, Juraj, Ivan MALÝ a Tatiana CHUBAROVA. Policy Responses to the COVID-19 Pandemic and Potential Outcomes in Central and Eastern Europe: Comparing the Czech Republic, the Russian Federation, and the Slovak Republic. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2021, roč. 23, č. 2, s. 282-290. ISSN 1387-6988. doi:10.1080/13876988.2021.1878884. URL info
 • MALÝ, Ivan. ESPN Flash Report 2020/49 - Czechia - Strengthening intensive care capacity for COVID-19 patients, and the consequences of the pandemic for healthcare (2020). European Commission, 2020. URL info
 • CHUBAROVA, Tatiana, Ivan MALÝ a Juraj NEMEC. Public policy responses to the spread of COVID-19 as a potential factor determining health results: a comparative study of the Czech Republic, the Russian Federation, and the Slovak Republic. Central European Journal of Public Policy. 2020, roč. 14, č. 2, s. 60-70. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2020-0008. URL info
 • NEMEC, Juraj, Ivan MALÝ a Marek PAVLÍK. Financing and Provisioning Health Care Services in new EU member states from Central and South-East Europe. 2016. URL info
 • NEMEC, Juraj, Marek PAVLÍK, Ivan MALÝ a Zuzana KOTHEROVÁ. Health Policy in the Czech Republic: General character and selected interesting aspects. Central European Journal of Public Policy. CESES FSV UK, 2015, vol.9, č. 1, s. 102-125. ISSN 1802-4866. info
 • MALÝ, Ivan. Are Fiscal Illusions Real or Are They Just an Illusion? A Review of Contemporary State of Art. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 134-141. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • MALÝ, Ivan. Decreasing Willingness to Study Public Administration Programmes: An Experience from Masaryk University. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee Press, 2014, VI, č. 2, s. 147-154. ISSN 1337-9038. info
 • MALÝ, Ivan, Marek PAVLÍK a Zuzana DARMOPILOVÁ. Health Reforms in the Czech Republic. In Björkman, James Warner; Nemec, Juraj. Health Reforms in Central and Eastern Europe. Options, Obstacles, Limited Outcomes. Netherland: Eleven Publishing, 2013. s. 69-94. ISBN 978-94-6236-063-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2013, roč. 61, č. 4, s. 1113-1119. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041113. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Jiří HŘEBÍČEK a Michal STRUK. Decision Support of Waste Management Expenditures Efficiency Assessment. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Heidelberg: Springer, 2013. s. 651-660. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_61. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ a Vojtěch FICEK. Má konkurenční prostředí vliv na výdaje obcí na nakládání s KO v ČR? Waste forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 231-239. ISSN 1804-0195. info
 • NEMEC, Juraj, Stanka SETNIKAR CANKAR, Todorka KOSTADINOVA, Ivan MALÝ a Zuzana KOTHEROVÁ. Financing Health Care: What Can we Learn from CEE Experience? Administrative Culture. 2013, roč. 14, č. 2, s. 212-237. ISSN 1736-6070. URL info
 • MALÝ, Ivan, Juraj NEMEC, Veronika KRŮTILOVÁ, Pavoľ ČIŽMÁRIK a Ladislav POMPURA. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí II. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6503-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6503-2013. Munispace info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Vliv konkurence na výši výdajů na nakládání s odpady obcí Jihomoravského kraje. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 173-183. ISSN 1804-0195. URL info
 • MALÝ, Ivan. Nové fiskální iluze? In Medveď, J., Nemec, J. Verejné financie. 1. vydání. Bratislava: Sprint dva, 2011. s. 140-147. ISBN 978-80-89393-46-6. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Eduard BAKOŠ, Jarmila NESHYBOVÁ, David ŠPAČEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav HÁJEK. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. 2011. vyd. Brno: nakladatelství Littera, 2011. 237 s. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7. info
 • PAVLÍK, Marek, Ivan MALÝ a Zuzana DARMOPILOVÁ. Health reforms in CEE - Czech Republic. In Public Administration of the Future. Bratislava: NISPAcee, 2011. s. 1-20. ISBN 978-80-89013-55-5. info
 • MALÝ, Ivan a Juraj NEMEC. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí. Brno: MUNI PRESS, 2011. 222 s. ISBN 978-80-210-5668-8. info
 • DARMOPILOVÁ, Zuzana a Ivan MALÝ. Zájmové skupiny v českém zdravotnictví. Zdravotnictví v České republice. 2010, roč. 12/2009, č. 4, s. 130-133. ISSN 1213-6050. URL info
 • DARMOPILOVÁ, Zuzana a Ivan MALÝ. Vliv zájmových skupin na zdravotní politiku. Zdravotnictví v České republice. 2010, XIII, II, s. 126-130. ISSN 1213-6050. info
 • MALÝ, Ivan a Zuzana DARMOPILOVÁ. Razvitije reform zdravoochranenija v Češskoj respublike. Upravlenieje zdravoochranenija. Rusko, Moskva: Moscow Sch. of Social and Econ. Sciences, 2010, roč. 27, 2/2010, s. 66-84. ISSN 1608-909X. info
 • PAVLÍK, Marek a Ivan MALÝ. Odložená péče jako předmět empirických studií. Zdravotnictví v ČR. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 48-52. ISSN 1213-6050. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Michaela NEUMAYER, Simona ŠKARABELOVÁ, Ivan MALÝ, Michael MEYER a Ulrike SCHNEIDER. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. 32 s. ISBN 978-80-904150-3-4. info
 • MALÝ, Ivan. Moderní přístupy ke zkoumání neziskovosti. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru (supplementum). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-42. ISBN 978-80-7399-700-7. info
 • MALÝ, Ivan. Fiskální iluze kolem nás. In Acta Oeconomica No 21. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. s. 1-16. ISBN 978-80-8083-407-4. info
 • MALÝ, Ivan a Zuzana DARMOPILOVÁ. Development of Czech Health Reforms. In Regional Meeting of the International Political Science Association’s Research Committee 25 on Comparative Health Policy. 2008. info
 • MALÝ, Ivan. Ekonomičeskie apekty zdravoochranenija. Upravlenieje zdravoochranenija. Rusko, Moskva: Moscow Sch. of Social and Econ. Sciences, 2007, roč. 2005, 1-2, s. 23-34. ISSN 1608-909X. info
 • MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. Terra Libera. Praha: Liberální instuitut, 2007, roč. 8, č. 3, s. 1-5. info
 • ŠIROKÝ, Pavel, Hana KOUKALOVÁ, Jiří NOVÁK, Jan DANEŠ a Ivan MALÝ. Model nákladů zdravotní péče u nádorů prsu žen. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2003, 3-4, s. 115-121. ISSN 1213-6050. info
 • MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC a Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1. vyd. Bratislava: NISPACee, 2004. s. 121-141, 20 s. ISBN 80-89013-15-5. info
 • MALÝ, Ivan. Konkurence jako faktor efektivnosti veřejného sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004. s. 7-14, 9 s. ISBN 80-210-3359-2. info
 • MALÝ, Ivan. Fond veřejného zdravotního pojištění jako součást soustavy veřejných rozpočtů. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003, roč. 11, č. 3, s. 56-69. ISSN 0572-3043. info
 • MALÝ, Ivan. Hledání příčin neefektivnosti veřejného sektoru. In Economic theory and practise in present time and in the future, section IV, Factors improving effectiveness of public sector. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. s. 37-40. Acta oeconomica No 9. ISBN 80-8055-594-X. info
 • MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 593-606. část první. ISBN 80-210-2533-6. info
 • MALÝ, Ivan a Vladimír HYÁNEK. Neziskovost jako faktor neefektivnosti. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2001. s. 66-69. Sborník z odborného semináře. ISBN 80-7044-345-6. info
 • MALÝ, Ivan a Žofia HORVÁTHOVÁ. Analýza chování příjemců veřejně poskytovaných služeb - zdravotnictví. In Veřejná ekonomika a správa 2001. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 140-145. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7078-936-0. info
 • MALÝ, Ivan. Public Health Insurance as an Important Part of the Health Care Transformation in the Czech Republic. In Ubezpieczenia zdrowotne w Evropie srodkowo-wschodniej - pocztatek drogi. Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeň, 2001. s. 365-370. ISBN 83-911790-8-7. info
 • MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 153 s. Faktory efektivnosti rozvoje regionů. ISBN 80-210-2571-9. info
 • MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 33-42. Faktory efektivnosti. ISBN 80-210-2571-9. info
 • MALÝ, Ivan. Možnosti a omezení optimalizace výdajů na zdravotnictví. In Alternatívne pristupy k financovaniu verejneho sektora a moznosti optimalizace verejnych prijmov a výdavkov. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita NHF, 2000. s. 222-225. ISBN 80-225-1344-X. info
 • MALÝ, Ivan. Čtyři úrovně konfrontace s omezeností zdrojů ve zdravotnictví. In Česká společnost na konci tisíciletí. první vydání. Praha: Karolinum, 1999. s. 85-94. sv. 2. ISBN 80-7184-825-5. URL info
 • MALÝ, Ivan. Metody ekonomického hodnocení rozhodují o výdajích. Praha: Economia, 1999. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a r. info
 • STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. první vydání. Brno: Computer Press, 1998. 214 s. Ekonomie. ISBN 80-7226-112-6. info
 • MALÝ, Ivan. Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 114. ISBN 80-210-2006-7. info
 • MALÝ, Ivan. Externality - omezení pro veřejné řešení. In Externality a možnosti jejich řešení. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 43-49. ISBN 80-210-1884-4. info
 • MALÝ, Ivan. Could HMO's Principles Give Us Any Lesson? Journal of Health Management and Public Health. Scranton, USA: Health Management Institute, 1998, Volume 2, No 4/1997, s. 58-63. ISSN 133-1885. info
 • MALÝ, Ivan. Konkurenčnost zdravotnických trhů. In Teoretické a parktické aspekty veřejných financí v ČR, Acta oeconomica pragensis. 6. ročník. Praha: VŠE, 1998. s. 411-421. Vědecký sborník VŠE č.1, 6. ročník. ISBN 0572-3043. info
 • MALÝ, Ivan. Platba za případ - diagnosticky příbuzné skupiny reálnou alternativou. Praha: CaC, 1996. Marketing pro zdraví. info
 • MALÝ, Ivan. Neziskové organizace a jejich postavení z hlediska daní. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1994, roč. 2, č. 6, s. 1-4. ISSN 1210-8103. info

24. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info