prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty
ředitel SIMU – Centrum pro rozvoj klinických kompetencí


kancelář: bud. F37/511
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

mobil: 725 051 839
telefon: 549 49 1351
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
Členové prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 11. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA (KARIM FN a LF UP Olomouc)
prof. Kai Zacharowski (University Hospital Frankfurt)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 1. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019