doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty


Telefon: 532 23 4261, 725 051 839
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 28. 2. 2018

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
Členové doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání VR fakulty 21. 4. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info