doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty


E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Datum zahájení 28. 2. 2018
Složení komise
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zahájeno
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Habilitační práce (veřejná část) Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 25. 11. 2015
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
Členové doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
Oponenti doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2016
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 21. 4. 2016
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info