doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 12. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Genetické a laboratorní markery u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (II. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 5. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (Kardiologická ambulance, Brno Lesná)
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (I. interná klinika LF UK a UN Bratislava)
prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD. (II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info