prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

profesor – Seminář estetiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.310
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5736
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 1. 2004
Datum ukončení řízení 1. 10. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Mimesis a ctnost
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (FHS UK Praha)
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (Fakulta humanitních studií UK Praha)
doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. (Filozofický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 9. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info