prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Vedoucí semináře – Seminář estetiky


Kancelář: bud. U1/138
Úvoz 244/33
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1594
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor habilitace Filozofie
Habilitační práce (veřejná část) Mimesis a ctnost
Datum zahájení 29. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (Fakulta humanitních studií UK Praha)
doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. (Filozofický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP Olomouc)
Oponenti prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (FHS UK Praha)
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2004
Datum zasedání VR fakulty 16. 9. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 10. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info