prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

profesor – Seminář estetiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.310
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5736
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D , narozen 18.května 1962 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Seminář estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • vedoucí
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 profesor Janáčkovy akademie múzických umění pro obor dramatická umění
 • 2004 docent Masarykovy univerzity pro obor filosofie: "Mimesis a ctnost"
 • 2000 Ph.D. Univerzity Karlovy pro obor estetika: "Reflex Aristotelovy Poetiky v díle S.Kierkegaarda"
 • 1988 PhDr. Univerzity J. E. Purkyně v Brně pro obor český jazyk a literatura
 • 1987 absolutorium filozofické fakulty UJEP v oborech čeština a dějepis: "O pojmu rekurzivity se stálým zřetelem k Vladimíru Holanovi"
Přehled zaměstnání
 • 2004: vedoucí Semináře estetiky FFMU
 • 1993-2004: odborný asistent a garant studia oboru estetiky FFMU
 • 1994-95: lektor českého jazyka na Universita di Venezia
 • 1990-93: asistent estetiky FFMU
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  Úvod do estetiky a obecné teorie umění
 • Estetika Aurelia Augustina
 • Dante Alighieri a estetika středověku
 • Kierkegaardova estetika divadla a dramatu
 • Semiotika e teorie komunikace
 • Shakespeare a ctnost
 • Shakespeare o otázka zla
 • Estetická platnost manželství
 • Česká estetika

  Vedení doktorských prací:
  Edmund Campion, jeho drama Ambrosia a dědictví klasické rétoriky
  Předseda oborové komise oboru estetika
  Člen zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin a teorie estetiky a vztahů mezi estetikou a etikou.
 • Řešitel grantu GAČR: Estetika Aurelia Augustina r.1993-96
 • Řešitel grantu Evropská kulturní studia VNJH r.2002-2005
 • Kulturní a duchovní dědictví Evropy, EHP-Norska 2007
 • Kierkegaardova estetika divadla a dramatu
 • Kontinentální přesahy Shakespearova díla Continental Intersections of Shakespeare's Works Kód projektu GAČR: GA405/08/1223
Akademické stáže
 • Český historický ústav v Římě, květen 2003, 2004.
Universitní aktivity
 • 1995-1995, 2009-2010 člen akademického senátu FFMU
 • 1996-1999 zástupce FFMU v Radě vysokých škol ČR
 • garant studia estetiky, později vedoucí Semináře estetiky
 • člen a předseda komise pro státní a doktorské zkoušky z estetiky
 • předseda oborové komise
Mimouniversitní aktivity
 • 1990-94 člen redakční rady časopisu Svět a divadlo
 • 1995-: člen redakční rady čas. Estetika
 • 1992-1994: člen umělecké rady Národního divadla v Brně
 • člen Umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie 2005-2008
 • Člen akademického senátu JAMU
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004 člen čestného výboru pro vydávání děl Silvia Pellica
 • 2009 udělení medaile Masarykovy univerzity z přínos rozvoji univerzity
Vybrané publikace
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ceny prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu 2020/21. 2021. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. The Aristotelian Perspective in Otakar Zich’s The Aesthetics of Dramatic Art. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno FF MU: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 30-43. ISSN 1803-845X. URL info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Dietrich von Hildebrand. Aesthetics Vol. I, II. Journal of Aesthetics and Phenomenology (RFAP). Ohio: Steubenville: Routledge (Taylor & Francis Group), 2020, roč. 2020, č. 1, s. 30-33. ISSN 2053-9320. doi:10.1080/20539320.2020.1780810. URL Journal of Aesthetics and Phenomenology - Homepage info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a ctnost : význam teorie ctnosti pro porozumění dramatu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 7 s. Acta musicologica et theatrologica, sv. 24. ISBN 978-80-7460-139-2. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Podobizna lady Vauxové a její skryté poselství. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, roč. 7, č. 2, s. 44-49. ISSN 1803-6988. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Když se zkouším, co je mým konečným cílem... In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. s. 490-500. ISBN 978-80-7460-082-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Libor Kadlec - Filípek. In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. s. 485-489. ISBN 978-80-7460-082-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. J. A. Pitínský: Portrét umělce jako padesátníka. In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. s. 505-510. Brněnská studiová divadla II: dokumentace - rekonstrukce - analýza. ISBN 978-80-7460-082-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovo postrádání ctnosti. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, roč. 6, č. 3, s. 42-53. ISSN 1803-6988. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Přítomnost Edmunda Campiona v Shakesperových hrách. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, roč. 6, č. 6, s. 54-63. ISSN 1803-6988. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovské otázky. Rozrazil. Brno: Centrum pro společnost a kulturu, o. s., 2009, roč. 28, leden 2009, s. 4-17. ISSN 1801-4755. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. s. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru. In Setkání v mezidveří kulis a smrti, David Drozd (ed.). Brno: JAMU, 2008. s. 50-60. ISBN 978-80-86928-32-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Sir Thomas More: Less Collaborative, More Shakespearean. Pavel Drábek, Klára Kolinská and Matthew Nicholls, eds. In Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. s. 67-75. ISBN 978-1-84718-978-3. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce. SPFFMU. 2008, roč. 2007, V 10, s. 47-55. ISSN 1211-6335. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008. 200 s. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Reliquie e lettere che uniscono l'Europa. Il caso di San Luca. In Dal lontano, dal profondo: Per una memoria condivisa dell'Europa. Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2007. s. 99-105. ISBN 88-8474-140-8. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2007. 246 s. Studia Kierkegaardiana, sv. 3. ISBN 978-80-7325-125-3. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano. In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. s. 121-128. ISBN 88-8474-118-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Milenci a poutníci: Shakespearova cesta. In program Divadla Astorka - Bratislava. 2006. vyd. Bratislava: Astorka - Korso 90', 2006. s. 1-6, 5 s. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla. In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Eugenie Dufková a Hana Drozdová (eds.), JAMU, 2006. s. 89-97. ISBN 80-86928-16-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ordo amoris - řád lásky. In Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání. Brno: FOTEP, 2005. s. 37-44. edice ing. Libora Teplého. ISBN 80-86871-03-7. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. The Order of Love. In Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge. Brno: FOTEP, 2005. s. 121-132, 9 s. edition of Libor Teplý. ISBN 80-86871-03-7. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 343-363. ISSN 0015-1831. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Filozofická estetika a teleologie. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 3-10. ISSN 1212-8139. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Zahradníčkova básnická eschatologie a Dantova "Komedie". In Víra a výraz. Sborník z konference. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.), 2005. s. 77-90. ISBN 80-7294-163-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr a Giovanni REALE. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození "evropského člověka". Brno: CDK, 2005. 180 s. Dějiny a kultura. ISBN 8073250683. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Jan Zahradníček nad Dantovým Peklem. In Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2004. s. 120-134. ISBN 80-239-7212-X. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Iztocnik na teleologicno mislene na prazkija lingvicticen krizok. Homo bohemicus. Sofia: Heron Press, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 41-54. ISSN 1312-9252. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele. In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo, 2004. s. 39-49. ISBN 88-7115-432-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Estetické univerzálie podle Aristotela. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 2004, 1-2, s. 7-22. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. La Repubblica Ceca e l'ingresso nell' UE nel 2004. In Un sogno che si fa storia. La riunificazione dell' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2004. s. 11-18. ISBN 88-8474-068-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Destructive Innovations, Norms and Pleasure in the Modern Aesthetics. In Horror Novitatis, International Musicological Colloquium, 37. Praha: Koniash Latin Press, 2004. s. 10-17, 7 s. ISBN 80-86791-19-X. info
 • OSOLSOBĚ, Petr a Roger SCRUTON. What I Believe and Why. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, roč. 2004, 6-7, s. 13-19. ISSN 1214-0899. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Aristotele, Dante e Shakespeare, i tre educatori alla virtu ed Europa. In Educare all' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2003. s. 16-26. ISBN 88-8474-042-8. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 69-78. ISBN 80-210-3222-7. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Neviditelný překladatel Danta a odsouzený básník Jan Zahradníček. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 2003, 8-9, s. 13-17. ISSN 1214-0899. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. A Source of Teleological Thinking for the Prague Linguistic Circle. In Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, ed. Marek Nekula, 2003. s. 121-133. ISBN 3-8253-1486-3. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. 2002, C 49, s. 101-120. ISSN 0231-7710. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Estetické naladění a kategorie "vážnosti". Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2003, roč. 2003, 3-4, s. 125-143. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Dante Alighieri a drahé kameny. Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2002, roč. 10, č. 1, s. 48-56. ISSN 1213-0710. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Dvacet let bez Olega Suse. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 23-24. ISSN 1211-3395. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach. In Bach 2000 : Music between Virgin Forest and Knowledge Society. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press, J. Fukač, A. Mizerová, V. Strakoš eds., 2002. s. 43-48. ISBN 84-607-5515-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus Redivivus. O novodobé estetice a jednom jejím významném představiteli. 2002. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. How Could Shakespeare Know There Was a St. Luke in Padua ? In Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis; H 36-37. Masarykova univerzita Brno: Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, 2002. s. 117-125. ISBN 80-210-3312-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o lásce. Host. Brno: Host, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 5-6. ISSN 1211-9938. info
 • OSOLSOBĚ, Petr a Karel SVOBODA. Estetika svatého Augustina a její zdroje. druhé. Praha: Karolinum, 2000. 280 s. Karolinum. ISBN 80-246-0090-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Karel Engliš, Teleology, Functionalism. In Proceedings of the Conference The Crossroads of European Culture 1998. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press Masarykova univerzita, 1999. s. 323-329. ISBN 80-214-1249-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě. In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1998. s. 27-33. ISBN 80-85917-41-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze. In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. s. 41-46. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Estetika sv. Augustina a její zdroje (monografie přeložená z francouzštiny a doplněná reedicí traktátů Aurelia Augustina O pořádku, O učiteli). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 272 s. publikace Semináře estetiky FFMU. ISBN 80-210-1368-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ukázky z monografie K. Svobody Estetika sv. Augustina. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 2, s. 42-56. ISSN 0862-8505. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Karel Svoboda a jeho Estetika sv. Augustina. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 1996, roč. 33, 1-2, s. 39-41. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Poznámka překladatele Svobodovy Estetiky sv. Augustina. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 1996, roč. 1996, 1-2, s. 39-41. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus redivivus : [konference o novodobé estetice a o jednom jejím významném představiteli, pořádaná k 10. výročí úmrtí doc. PhDr. Olega Suse, CSc. : na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve dnech 19. a 20. listopadu 1992]. Edited by Rudolf Pečman - Petr Osolsobě. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 175 s. Ústav hudební vědy FFMU. ISBN 80-210-0122-5. info
 • PEČMAN, Rudolf a Petr OSOLSOBĚ. Oleg Sus Redivivus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 175 s. FFMU. ISBN 80-210-0122-5. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus: od estetického systému ke kritickému arsenálu. In Oleg Sus - Redivivus. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 101-108. FFMU. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. S. Kierkegaard. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, roč. 1994, č. 6, s. 861-864. ISSN 0015-1831. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Zběžná poznámka k problému plurality interpretací v estetice. Sborník prací FFMU. Brno: Masarykova univerzita, 1994, roč. 1994, H 29, s. 139-148. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. F. M. Dostojevského Běsi, jejich dramatizace a brněnská inscenace. Svět a divadlo. Praha: Divadelní ústav, 1993, roč. 1993, č. 2, s. 65-71. ISSN 0862-7258. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Pojem posvátného u Masaryka, Březiny, Čapka a Patočky. Proglas. Brno: CDK, 1993, roč. 1993, č. 5, s. 23-29. ISSN 0862-6731. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Novela "Company" Samuela Becketta. Světová literatura : revue zahraničních literatur. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1993, roč. 1993, č. 6, s. 130-141. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard's Aesthetics of Music: A Concept of the Musical Erotic. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské university, řada hudebněvědná. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 97-107, 10 s. ISBN 80-210-0819-9. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Eseje Samuela Becketta. In Samuel Beckett: Eseje. 1. vyd. Brno: Martin Pluháček, 1992. s. 99-104. Petrov. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. Svět a divadlo. Praha, 1991, roč. 2, č. 5, s. 73-75. ISSN 0862-7258. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Koketérie a katechismus holandského divadla. Studie o současném nizozemském divadle. Svět a divadlo. Praha, 1990, roč. 1, č. 4, s. 134-141. ISSN 0862-7258. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hudba v Divadle na provázku. Funkce hudby v alternativním divadle. In PROGRAM. Brno: Státní divadlo v Brně, září 1980, 1989. s. 27-29. info

15. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info