Mgr. David Bednář, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Molekulární modelování a bioinformatika


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. David Bednář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Životní prostředí a zdraví
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 29. 6. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Computational Tools for Analysis and Design of Proteins
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT, Praha)
doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D. (Katedra softwarového inženýrství, MFF UK, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 3. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. (Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha)
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Artur Wiktor Góra, PhD. (Biotechnology Centre, Silesian University of Technology, Polsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info