doc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO

zástupkyně přednosty kliniky – Oční klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3301
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Veronika Matušková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 5. 2021
Datum ukončení řízení 1. 5. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Získaná onemocnění žluté skvrny – diagnostika a léčba
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave)
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO (Oční klinika FN a LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 12. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (Oční klinika LF v Hradci Králové, UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (Oční klinika Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc)
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA (Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze)
Prof. Dr. Frederik Raiskup, Ph.D., DrSc. (Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden, Deutschland)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info