doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu Fakulty informatiky


kancelář: C523
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6966
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 4. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2008
Habilitační práce (veřejná část) From Minds to Pixels and Back
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (PEF MZLU v Brně)
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
prof. Yannis Haralambous (TELECOM Bretagne)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU)
Členové doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (PEF MZLU v Brně)
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (MÚ UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info