doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu Fakulty informatiky


Kancelář: C523
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6966
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) From Minds to Pixels and Back
Datum zahájení 23. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU)
Členové doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (PEF MZLU v Brně)
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (MÚ UK Praha)
Oponenti doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (PEF MZLU v Brně)
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
prof. Yannis Haralambous (TELECOM Bretagne)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2008
Datum zasedání VR fakulty 7. 11. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info