prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.


telefon: 543 182 548
e‑mail:
Školitel

Obor: Lékařská biologie

Obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech