doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

docentka – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3019
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3960
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 23. 2. 2017
Datum ukončení řízení 20. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi.
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. (UTB - Fakulta humanitních studií)
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. (UMB - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 6. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2017
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU - Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 8. 2017
Datum ukončení řízení 1. 6. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Aspekty profesionality učitele mateřské školy
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publikace ze souboru vědeckých prací "Profesní kompetence učitele mateřské školy" a "Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula" nelze zveřejnit. Jejich vydavatelé neposkytli souhlas pro jejich zveřejnění, práva na publikace podléhají autorskoprávní ochraně.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (Filozofická fakulta MU)
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. (UTB - Fakulta humanitních studií)
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. (UMB - Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info