doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.


Kancelář: bud. 2/052
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7858
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) Přínos paleopatologických výzkumů pro biologické a humanitní vědy
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 8. 1. 2018
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Oponenti prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. (Prešovská univerzita)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 5. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 30. 5. 2018
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 8. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info