doc. Ing. Matej Lexa, Ph.D.

docent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: C202
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5765
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Matej Lexa, Doctor of Philosophy
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 11. 2022
Datum ukončení řízení 1. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Algorithmic approaches to biological sequence analysis generate new tools for the study of genome structure and function
Oponenti habilitační práce Sarah Berkemer (Laboratoire d'Informatique (LIX) de l'École polytechnique, Paris, France)
Prof. Peter Stadler (University Leipzig, Germany)
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 5. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Univ.-Prof. Dr. Arndt von Haeseler (University of Vienna, Austria)
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (FIT ČVUT v Praze)
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (FMFI UK v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info