Mgr. Vojtěch Nosek

dokumentátor – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/M01
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5337
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Vojtěch Nosek, narozený 24.8.1989 ve Šternberku
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie FF MU
  Joštova 2
  60200 BRNO
Funkce na pracovišti
 • vyučující od PS2013
 • 3D specialista a dokumentátor
 • student postgraduálního studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 – dosud: doktorské studium (archeologie); ÚAM FF MU Brno
 • 2014: Mgr. (archeologie); ÚAM FF MU Brno. Závěrečná práce „Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů“.
 • 2011: Bc. (archeologie); ÚAM FF MU Brno. Závěrečná práce „Výšinné sídliště "Velká skála" u Výrovic a jeho pozice v průběru eneolitu a starší doby bronzové na jihozápadní Moravě“.
Přehled zaměstnání
 • od 2017 3D specialista a dokumentátor; ÚAM FF MU
 • od 2016 dokumentátor; Archeologický ústav AV Brno
 • od 2013 specializovaný pracovník a spoluřešitel aktivity 3A projektu OP VK " Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce "; ÚAM FF MU.
 • od 2012 konzultant "Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce"; ÚAM FF MU.
Pedagogická činnost
 • Prostorová dokumentace a vytváření 3D modelů, PS 2013, JS 2014, PS 2014, JS 2015, PS 2016, JS 2017.
 • Zvané přednášky na MU, UPOL a UK.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 spoluřešitel grantu „Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.“ (GA17-11425S)
 • 2017 dokumentátor grantu „Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku“ (GA17-13967S)
 • 2016 dokumentátor grantu „Archeologický informační systém České republiky“ LM2015080
 • 2016 spoluřešitel grantu „Digitalizace sbírky klasické archeologie pro studijní a edukační účely“ MUNI/FR/1120/2015
 • 2013 spoluřešitel grantu OPVK „Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.2.00/28.0230)
 • 2011 konzultant grantu „Inovace a vytvoření multimediální podpory předmětu Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné“ (FRVS/1875/2011)
Univerzitní aktivity
 • 2015-2016 člen stipendijní komise AS pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů
Vybrané publikace
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA a Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 163-201. ISSN 0323-1267. URL info
 • HLAVICA, Michal, Vojtěch NOSEK, Lucie VALÁŠKOVÁ a Jan PETŘÍK. Technické značky jako opomíjený archeologický pramen? Fotogrammetrická analýza den nádob z velkomoravských hrnčířských dílen ze Starého Města (okr. Uherské Hradiště), polohy „U Víta“. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 3, s. 381-412. ISSN 0323-1267. info
 • DEJMAL, Miroslav, Vojtěch NOSEK, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Michal VÁGNER. Mapování středověku : Obléhaný hrad Holoubek v prostředí ArcGIS. Arc-Revue. Praha: Arcdata Praha, 2016, roč. 25, č. 4, s. 19-21. ISSN 1211-2135. URL info
 • KUČA, Martin a Vojtěch NOSEK. Suchohrdly (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 1, s. 114-115. ISSN 1211-7250. info

24. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info