prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy Lékařské fakulty


Telefon: 532 23 4600, 4614
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice Brno
Obor habilitace Pediatrie
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti léčby febrilní neutropenie u dětí, vícerozměrná analýza prediktivních faktorů nepříznivého průběhu febrilní neutropenie u dětí
Datum zahájení 28. 2. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Eva Pařízková, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Emilia Kaiserová,CSc. (FN Bratislava-Kramáre)
Oponenti prof. MUDr. Jean Klastersky (Institute Jules Bordet, Brusel, Belgie)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 4. 2002
Datum zasedání VR fakulty 18. 4. 2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Onkologie
Datum zahájení 15. 6. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof.MUDr.karel Indrák,DrSc. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (UK -Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2006
Datum zasedání VR fakulty 26. 10. 2006
Datum zasedání VR MU 4. 12. 2006
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 16. 4. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info