doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.

docent – Katedra teorie programování


kancelář: C436
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4687
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Stochastic Real-Time Systems: Parameter Synthesis and Games
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The reason for extracting the previously published papers is that such rights have been transferred to the publishers
Oponenti habilitační práce Prof. Patricia Bouyer-Decitre (LSV, CNRS & ENS de Cachan, France)
Prof. Marta Zofia Kwiatkowska (University of Oxford, UK)
Prof. Kim G. Larsen (Aalborg University, Denmark)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové Krishnendu Chatterjee, Ph.D. (IST Austria)
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., Dr. (FEL ČVUT v Praze)
doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info