doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.


Kancelář: 4.40
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4996
E‑mail:
Životopis

Životopis

Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D
 • Zdeněk Kříž 25.6.1972
Pracoviště
 • MU Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Doc. v oboru politologie
 • 2000: Ph.D. v oboru politologie, FSS MU Brno
 • 2000: PhDr. v oboru politologie, FSS MU Brno
 • 1996: Mgr. v oborech politologie a historie, FF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2006: docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU
 • 2004: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU Brno
 • 2003 - 2004: vedoucí Katerdy sociálních věd, FVŠ Vojenské akademie v Brně
 • 1996 - 2003: odborný asistent Katerdy sociálních věd Vojenské akademie v Brně
 • 1990 - 1991: dělník ČSD
Pedagogická činnost
 • Dějiny mezinárodních vztahů
 • NATO a evropská bezpečnost
 • Vojenské konflikty 20. století
 • Výzkum mezinárodních vztahů
 • Německá zahraniční a bezpečnostní politika
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2017: řešitel a manažer grantu MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“.
 • od 2017: hlavní řešitel grantu GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“, který bude ukončen v roce 2019.
 • 2009 - 2012: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích. Grant GA České republiky.
 • 2007 - 2009: člen mezinárodního týmu v rámci projektu „The Image of the Democratic Soldier: Tensions between the Organization of the Armed Forces and the Principles of Democracy in European Comparison“ (Peace Research Institute Frankfurt, Germany).
 • 2004 - 2006: Adaptace NATO. Grant GA České republiky.
 • 2001 - 2004: Civilní řízení a demokratická kontrola AČR. Grant Grantové agentury AV České republiky.
 • 2003: Perspektivy německé bezpečnostní politiky. Grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně.
 • 2002: Německá bezpečnostní politika. Grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně.
Akademické stáže
 • 2013: Bilgi University, Istanbul, Turecko.
 • 2009: Jean Monnet Advanced Summer Institute “The EU as a Global Conflict Manager: From Ad-hoc Reaction to Strategic Policy Coherence” 29 June - 11 July 2009, the Crimea, Ukraine.
 • leden - únor 2009: U.S. Winter Institute on U.S. National Security, Univesity of Delaware, Newark.
 • říjen - prosinec 2000: stáž na Zentrum Innere Führung, Koblenz
 • 1999 absolvování kurzu Leaders for the 21st Century Course 99-2 pořádaném George C. Marshall European Center for Security Studies
 • 1996 -1997 absolvování kurzu 1st Security Policy and Defense Management Course pořádaném Vojenskou akademií v Brně, Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen.
Universitní aktivity
 • od 2014: člen VR FSS Masarykovy univerzity.
 • od 2006-2011: člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • 2010-2011: člen odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2006: člen redakční rady časopisu Obrana a strategie
 • od 2001: člen České společnosti pro politické vědy
 • 2000 - 2004: člen redakční rady Sborníku vojenské akademie v Brně, aplikované sociální vědy, řada C,D
 • 1998 - 2000: člen redakční rady Politologického časopisu
Vybrané publikace
 • TURCSÁNYI, Richard a Zdeněk KŘÍŽ. ASEAN and the Thai-Cambodian Conflict: The Final Stage at Preah Vihear? In Afred Gerstl and Mária Strašáková. Unresolved Border, Land and Maritime Disputes in Southeast Asia. Bi- and Multilateral Conflict Resolution Approaches and ASEAN’s Centrality. 1. vyd. Leiden: Brill, 2017. s. 83-119, 37 s. Studies on East Asia security and international relations. ISBN 978-90-04-31215-9. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. NATO and Ukraine after the Maidan Revolution. In Peter BÁTOR, Róbert ONDREJCSÁK. Panorama of global security environment 2015 - 2016. 1. vyd. Bratislava: STRATPOL, 2016. s. 35-49, 15 s. ISBN 978-80-972526-0-1. info
 • BLINKA, Jan a Zdeněk KŘÍŽ. Security Relations Between the DPRK and South Korea after the End of the Cold War: Reciprocity or Bullying? Politické vedy, Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, 2015, roč. 18, č. 2, s. 43-65. ISSN 1335-2741. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. NATO Enlargement: Disaster or Success? Evaluation of Worst Case Scenarios. In Robert Czulda, Marek Madej. NEWCOMERS NO MORE? Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members. 1. vyd. Warsaw - Prague - Brussels: International Relations Research Institute in Warsaw, 2015. s. 117-130, 14 s. NATO PUBLIC DIPLOMACY DIVISION. ISBN 978-83-62784-04-2. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. NATO after the End of the Cold War. A Brief History. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. 126 s. Monografie 1. ISBN 978-80-210-7917-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Kateřina FRIDRICHOVÁ. Libya and Criteria for Humanitarian Intervention. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 183-199. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2015-3-183. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. FUTURE OF NATO-UKRAINE RELATIONS. NON-BLOC STATUS, PARTNERSHIP OR MEMBERSHIP? Annals of the „Ovidius” University of Constanta - Political Science Series, Constanta: „Ovidius” University of Constanta, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 23-42. ISSN 2286-315X. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. The never ending International Relations story: theories dealing with the causes of wars. In Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská. Examining Armed Conflicts: Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. s. 13-68, 55 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-7035-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Tomáš ČERNOHOUS. African Union as a Platform of African Conflict Management. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 2, s. 5-15. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.02.005-016. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Petr ČERMÁK. Bosnia and Herzegovina between Negative and Positive Peace: View from the Local Level. Romanian Journal of Political Science, Societatea Academică din România, 2014, roč. 14, č. 2, s. 4-36. ISSN 1582-456X. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. The adaptation of the German military after the end of the Cold War. From territorial defence to expeditionary military. In Bátor, Peter – Ondrejcsák, Róbert. Panorama of global security environment 2014. 1. vyd. Bratislava: Center for European and North Atlantic Affairs, 2014. s. 65-75, 11 s. Mimo edice. ISBN 978-80-971124-9-3. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jakub FUČÍK. Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech? Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 2, s. 15-24. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.13.2013.02.015-024. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Jan POLIŠENSKÝ a Martin KULA. Ideological Sources of China’s International Behaviour. In Marian Majer, Róbert Ondrejcsák. Panorama of global security environment 2013. 1. vyd. Bratislava: CENAA, 2013. s. 483-494, 12 s. Panorama. ISBN 978-80-971124-5-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Tomáš ČERNOHOUS. Vnitrostátní konflikt v Etiopii o status provincie Ogaden. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 155-180. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Model and reality of the democratic soldier in the Czech Republic. In Democratic Civil-Military Relations. Soldiering in 21st Century Europe. 1. vyd. London: Routledge, 2012. s. 109-127, 28 s. Cass Military Studies. ISBN 978-0-415-51646-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Markéta STIXOVÁ. Does NATO Enlargement Spread Democracy? The Democratic Stabilization of Western Balkan Countries. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-34. ISSN 1212-7817. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. K některým aspektům aplikace mandátu RB OSN během operace NATO Unified Protector. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 17-27. ISSN 1214-6463. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Zdeněk KŘÍŽ. Ozbrojené konflikty po konci studené války. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 7-10, 4 s. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2012. 133 s. monografie, č. 50. ISBN 978-80-210-6145-3. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Filip CHRÁŠŤANSKÝ. Perception of the situation in the Arctic by key actors and the possibily of conflict escalation. Obrana a strategie, Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 5-21. ISSN 1214-6463. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jan POLIŠENSKÝ. France, Germany, and the United Kingdom: The Arms Trade with the People’s Republic of China. The Korean Journal of Defense Analysis, Seul: The Korea Institute for Defense Analyses, 2011, roč. 23, č. 3, s. 403-419. ISSN 1016-3271. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Miroslav MAREŠ. Security sector transformation in the Czech Republic. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, 2011, XX, č. 3, s. 43-60. ISSN 1337-5482. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Pavel DANĚK. Politický vliv turecké armády. Politologická revue, Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 35-52. ISSN 1211-0353. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Zinaida SHEVCHUK. Role Evropské unie a Severoatlantické aliance při řešení mezinárodních ozbrojených konfliktů. 2011. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Army and Politics in the Czech Republic Twenty Years after the Velvet Revolution. Armed Forces and Society, USA: Texas State University-San Marcos, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 627-646. ISSN 0095-327X. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Eva DUŘPEKTOVÁ. Jus in bello a operace Irácká svoboda. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2010, roč. 10, 2010, č. 1, s. 65-78. ISSN 1214-6463. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366, 44 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Filip CHRÁŠŤANSKÝ. Economic Potential of the Arctic Geopolitical Region. Politologický časopis, Brno: MPÚ, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 357-376. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Czech Military Transformation: Towards Military Typical of Consolidated Democracy? Journal of Slavic Military Studies, Philadelphia, USA: Routledge, 2010, roč. 23/2010, č. 4, s. 617–629. ISSN 1351-8046. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Germany and its Military Involvement in the Kosovo Crisis: The End of Civilan Power? Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, MPÚ, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 116-130. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Zinaida SHEVCHUK. Georgia on the way to NATO after the Russian-Georgian armed conflict in 2008. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2009, roč. 2009, č. 2. ISSN 1214-6463. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Transformation NATO and the Summit in Bucharest. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, ÚSS, 2008, roč. 8, č. 1, s. 17-29. ISSN 1214-6463. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Althea: operacja symptomatyczna dla Europejskiej Politiki Bezpieczeństwa i Obrony. In Europejski Protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej. 1. vyd. Warszava: Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 2008. s. 85-98, 14 s. 1. ISBN 978-83-89607-44-7. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. NATO Enlargement: Fears and Reality and the Ukraine. In Partnerstwo Strategiczne Polski i Ukrainy Wobec Wspólczesnych Wyzwań i Zagrozeń dla Bezpieczeństwa Miedzynarodowego. 1. vydání. Krasiczyn: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych Krasiczyn, 2008. s. 62-69, 415 s. ISBN 978-83-60843-03-1. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Teoretický koncept civilní mocnosti a použití vojenské síly. Mezinárodní vztahy, Praha: ÚMV, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 60-76. ISSN 0323-1844. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Miroslav MAREŠ a Petr SUCHÝ. Sekuritologie: pavěda, nikoliv metavěda. Obrana a strategie, Brno: UO, Ústav strategických studií., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 117-124. ISSN 1214-6463. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Kdo vyzbrojil Irák? Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 71-82. ISSN 0323-1844. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. German Involvement in the War against International Terrorism. End of Civilian Power? Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, roč. 2006, 2-3, s. on line. ISSN 1212-7817. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Transformation of military-civil relations in the Czech Republic and its outcomes. In Glatzl, C. – Hauser, G. – Kernic, F. (Hrsg.): Europäische Sicherheit und Streitkräftereform in der Weltgesellschaft. Wien: LAVAk, 2006. s. 191-213, 22 s. ISBN 3-902456-53-1. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 217 s. Monografie. ISBN 80-210-4218-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Tendencies in the Development of Czech Armed Forces at the Turn of the Millennium. Středoevropské politické studie, 2005, roč. 2005, 2-3, s. on-line. ISSN 1212-7817. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Možnosti participace vojáků na politickém procesu v USA, Německu a České republice. Vojenské rozhledy, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 93-98. ISSN 1210-3292. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a její význam v současném mezinárodním bezpečnostním prostředí. In Vývoj a výsledky proces kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? Brno: MPU MU Brno, 2005. s. 197-222, 25 s. 2005. ISBN 80-210-3881-0. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Německý podíl na spolupráci Evropské unie a Severoatlantické aliance při provádní vojenských operací na podporu míru. Klíčová mocnost nebo černý pasažér? In Bezpenostní (ne)stabilita. Praha: Klub mladých Evropanů, 2005. s. 46- 63, 17 s. ISBN 80-239-5598-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 136 s. Studie, svazek 34. ISBN 80-210-3590-0. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic. Středovevopské politické studie, Brno: MPU MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. on-line. ISSN 1212-7817. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Doporučení pro další vývoj systému civilního řízení a demokratické kontroly armády v podmínkách dobrovolné armády. Sborník Vojenské akademie v Brně. Aplikované sociální a ekonomické vědy, řada C-D, Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 13-26. ISSN 1211-1031. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Zanik cywilnej kontroli i demokratycznego nadzoru nad wojskiem w Republice Czeskiej. Rzeczywistosc czy fikcja? Zeszyty Naukowe, Warszawa, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 318-343. ISSN 0867-2245. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Německá bezpečnostní politika v militární dimenzi. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. 165 s. 43/2003. ISBN 80-85960-52-4. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Vztah armády a politiky na území ČR v letech 1918 1992. Politologická revue, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 57-88. ISSN 1211-0353. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Reforma Bundeswehru a obecné trendy vývoje postavení armády v moderní demokracii. Mezinárodní vztahy, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 5-23. ISSN 0323-1844. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Reforma Bundeswhry a stanowiska niemieckich partii politycznych w latach 1998 2002. Zeszyty Naukowe, Varšava, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 124-137. ISSN 0867-2245. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Sociálně-demokratické pojetí bezpečnostní politiky v Německu za vlády rudo-zelené koalice. Politologický časopis, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 150-168. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. The Czech Republic and the Building of Security Dimension of the European Union. In Transformation in Central European Security Environment. Warszawa: Publishing House ULMAK, 2002. s. 102-110, 8 s. ISBN 83-87226-55-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Haupttendenzen der Sicherheitspolitik der Tschechischen Republik. In Strategie. Theorie und Doktrin. Wien: LVAk Wien, 2002. s. 107 - 128, 21 s. ISBN 3-901328-78-5. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Podstawowe zalozenia politiky bezpieczenstwa Republiki Czeskiej. In Smialek, Wieslaw - Tymannowski, Jósef: Biezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń: AON Warszawa, 2002. s. 215-239, 24 s. ISBN 83-7322-104-2. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Armáda v demokracii. Civilní řízení a demokratická kontrola armády. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. 224 s. EP 136/2001. ISBN 80-85960-33-8. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Pojetí bezpečnostní politiky u tradičních a alternativních politických stran na příkladu CDU/CSU a Bündnis90/Grünen ve SRN. Politologický časopis, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 369-387. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Rozšiřování NATO a jeho vliv na bezpečnost nových členů. Politologický časopis, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 43-56. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Připravenost České republiky na vstup do NATO na pozadí "Studie NATO o rozšíření". Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C,D, Brno: Vojenská akademie v Brně, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 49-58. ISSN 1211-1031. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. K některým aspektům aplikace západního modelu civilního řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil v podmínkách České republiky. Politologický časopis, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 142-151. ISSN 1211-3247. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Organizované zájmy zemědělců v politickém systému České republiky. Politologický časopis, Brno, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 35-42. ISSN 1211-3247. info

27. 1. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info