PhDr. Martin Flašar, Ph.D.


kancelář: bud. N/06005
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3790
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 25. 10. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Člověk - hudba - technika: K otázce vlivu technologií na hudební myšlení 20. a počátku 21. století
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Richard Fajnor (Janáčkova akademie múzických umění)
doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)
doc. MgA. Mgr. Michal Rataj, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. dr. Matjaž Barbo (Univerzita v Lublani)
prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. (Akademie múzických umění)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)