PhDr. Martin Flašar, Ph.D.


kancelář: bud. N/06005
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3790
e‑mail:
Životopis

PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Identifikace osoby
 • PhDr. Martin Flašar, Ph.D., narozen 24. 4. 1979 v Brně.
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
  Garant Bc. Teorie interaktivních médií
  Garant RIV za ÚHV FF MU
  Editor časopisu Musicologica Brunensia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: PhDr., Hudební věda, rigorózní práce Le Corbusier, I. Xenakis, E. Varèse: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace (teze disertační práce).
 • 2010: Ph.D., Hudební věda, disertační práce Le Corbusier, I. Xenakis, E. Varèse: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace.
 • 2005: Mgr., Hudební věda, dipl. pr. Jan Novák - žák Bohuslava Martinů, Ústav hudební vědy FF MU v Brně
 • 2006-07: Kurz hudební kompozice u Jaroslava Štastného, HF JAMU, Brno
 • 2003: Bc., Hudební věda, dipl. pr. Karlheinz Stockhausen: Hudba a prostor, ÚHV FF MU v Brně
 • Zahájení a zanechání studia oborů Filozofie a Teorie a provozovací praxe staré hudby
 • 1999: dipl.um., absolutorium Konzervatoře Brno, obor housle
Přehled zaměstnání
 • 2011- : odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU
 • 2007-2011: odborný pracovník Ústavu hudební vědy FF MU (Teorie interaktivních médií)
 • 2004-2011: redaktor hudební revue Opus musicum
 • 1998-2000: praxe v orchestru Janáčkovy opery ND Brno
Pedagogická činnost
 • Člen zkušební komise pro SZZ (TIM, HV ad.)
 • Vedoucí Bc. a Mgr. diplomových prací (hudba, zvuk, prostor, multimédia, monografické práce atp.)
 • Přednášky a semináře:
 • Hudební formy
 • Přehled dějin hudby II.
 • Estetické teorie multimédií I. a II.
 • Proseminář IM I. a II.
 • Seminář k bakalářské diplomové práci I. a II.
 • Zvuk a hudba v kontextu multimédií I. a II.
 • Hudba v nových médiích
 • Elektroakustická hudba
 • Média a jejich praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-2021: Spoluřešitel projektu TAČR TL02000270 "Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví"
 • 2019-2021: Řešitel projektu GAČR 19-06958S "Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). Zpracování a vydání knižní monografie."
 • 2015: Grant děkana na podporu růstu odborných asistentů
 • 2012-14: Pracovník projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, CZ.1.07/2.2.00/28.0044.
 • 2009-11: Spoluřešitel projektu Zpracování listinné rukopisné a tištěné dokumentace k hudební kultuře Brna ve 2. pol. 20. století uložené v oddělení dějin hudby MZM. Řešitel: V. Pantůček, GA408/09/0484.
 • 2007-08: Účast na projektu ESF "Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby" (č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428).
 • 2007-11: Člen Centra základního výzkumu AMU&MU „Výzkum funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla“
 • Okruhy bádání (obecně):
 • Hudba 20. století, elektroakustická hudba, multimédia, hudba a technologie, hudební skladatel Jan Novák (1921-84), Edgard Varese
Akademické stáže
 • 2002, jarní semestr: Musikwissenschaftliches Seminar, Karl-Ludwigs-Universität Freiburg i.B., Německo.
 • 2015, říjen: krátkodobý studijní a kontaktní pobyt na MTIRC DMU, Leicester, Velká Británie.
Univerzitní aktivity
 • 2016: Člen konferenční rady Mezinárodního hudebněvědného kolokvia Brno
 • Editor časopisu Musicologica Brunensia
Mimouniverzitní aktivity
 • 2019-: člen hodnotícího panelu Vědy o umění GAČR
 • 2019-: člen České hudební akademie (Klasická hudba)
 • 2010-2016: člen dotační komise MK ČR pro klasickou hudbu
 • 2010-: člen komise FRVŠ okruh F2
 • 2007-2010: člen Dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Moravský podzim)
 • 2007-2009: tajemník Společnosti Vítězslava Nováka
 • 2004-2011: redaktor hudební revue Opus musicum.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: Nominace knihy Poeme electronique na Cenu F. X. Šaldy
 • květen 2011: 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární výzkumnou práci (UPOL)
Vybrané publikace
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Musicologica Brunensia, Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 79-86. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-7. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Reflections of the Contemporary Schizophrenia in Josef Berg’s Two Versions of Johanes doktor Faust. In Fitzsimmons, Lorna; McKnight, Charles. The Oxford Handbook of Faust in Music. New York: Oxford University Press, 2019. s. 407-422, 16 s. ISBN 978-0-19-993518-5. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "but of course, what a splendid idea!" An acknowledgement and remembrance of Eliška Nováková. Praha, 2019. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Ale ano, to je přece skvělý nápad!" Poděkování a ohlédnutí za Eliškou Novákovou. Opus musicum, Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 2019, č. 5, s. 87-91. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Zdeněk Pololáník : vyhovovala mi určitá osamělost. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2019. s. 42-45, 4 s. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Einstein on the Beach a Moravský podzim v nejlepších letech. Opera Plus, 2019, roč. 2019, 30.09.2019. ISSN 1805-0433. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Mezi zvuky, kódy a obrazy napříč časem a prostorem. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Ambit Media a.s., 2019, roč. 2019, září, s. 68-73. ISSN 1213-8398. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hledání smyslu evropských konzervatoří. Brno: Konzervatoř Brno, 2019. 8 s. ISBN 978-80-7354-208-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Teaching silence : Listening long before music. In Murmurans Mundus : Sonic Ecology and Beyond, UJEP Ústí nad Labem, 3.-5. 10. 2019. 2019. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Člen hodnotícího panelu P409. : Grantová agentura ČR, 2019 - 2021. info
 • FLAŠAR, Martin. Koncert proti totalitě : programový text. Praha: HAMU, 2019. 3 s. info
 • FLAŠAR, Martin. Trio Helix vytvořilo intimní prostor ztišení. Harmonie online, Praha: Muzikus, 2019, roč. 2019, 27. 11. 2019. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique Remediated. In Suwara, Bogumiła; Pisarski, Mariusz. Remediation : Crossing Discursive Boundaries : Central European Perspective. Berlin: VEDA, Publishing House, 2019. s. 293-304, 12 s. SPECTRUM SLOVAKIA Series, Volume 33. ISBN 978-3-631-79504-0. info
 • FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. „Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje.“: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). In Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin, Lubomír SPURNÝ, Petr MACEK a Jiří ZAHRÁDKA. Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a architektura: kapitoly z historie vzájemného vlivu. In Soustředění prvních ročníků ÚHV, Křižanov. 2018. info
 • FLAŠAR, Martin. Mít, nebo být? Hudba na cestě od cimbálovky k Schönbergovi a od hudebnin ke Spotify. In Hudebně-historické résumé aneb Od středověku po současnost, Hudební seminář KJM v Brně. 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke Koncertu proti totalitě. Praha: HAMU Praha, 2018. neuveden. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Le Corbusier a hudba. In Přednáškový cyklus Fakulty architektury VUT v Brně, 28. března 2018, Brno. 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Programový text ke koncertu Filharmonie Brno. Brno: Festival Janáček Brno, 2018. Neuveden. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Zimní inventura ve zlínské filharmonii. In Harmonie Online. Praha: Harmonie online, 2018. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela, 18.-19. 5. 2017, VŠVU, Bratislava. 2017. info
 • FLAŠAR, Martin. Architektura jako struktura hudby : kapitoly z historie vzájemného vztahu. In Přednáška pro Klub přátel výtvarného umění a architektury v Brně, 14. 2. 2017. 2017. info
 • FLAŠAR, Martin, Jana HORÁKOVÁ a Filip JOHÁNEK. Sounding Spaces. 2017. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Milan Grygar : Světlo, zvuk, pohyb… a prostor. Artalk.cz, Brno: Artalk z.s., 2017, Neuveden, 20.04.2017, s. nestránkováno. ISSN 1805-6989. Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb… a prostor info
 • FLAŠAR, Martin. Technology or Theology? Music Beyond Technology. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 1, s. 63-68. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2017-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • FLAŠAR, Martin. The Hollywood sound paradox: A regress of game music to film music origins. Hudba – Integrácie – Interpretácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2017, roč. 20, č. 1, s. 247-273. ISSN 1338-4872. doi:10.17846/HII.2017.20.247-273. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Rusinová, Zora; Kralovič, Ján. Serialita a repetícia : Zborník z Mezinárodného interdisciplinárneho sympózia. Bratislava: Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017. s. 64-71, 8 s. ISBN 978-80-8189-015-4. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba pro oči : přirozený svět jako multimodální problém. In Série hostujících přednášek Zvukokrajina, 7. 4. 2016, FF UK, Praha. 2016. info
 • FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varése : Stručná historie nenaplněného obdivu. In Papoušek, Vladimír; Skalický, David. Fenomén Zappa. Vydání první. Praha: Akropolis, 2016. s. 97-102, 6 s. ISBN 978-80-7470-143-6. info
 • FLAŠAR, Martin. Současná brněnská skladatelská scéna. In Současná brněnská hudební scéna. Seminář pro hudební knihovníky, 3. 5. 2016, Brno. 2016. info
 • FLAŠAR, Martin. The twilight of novelists. The search for a multidimensional model of contemporary musical biography. In Music Biography Conference, Institute of Musical Research, University of London. 2015. info
 • FLAŠAR, Martin. „Brno je dnes středem světa!“. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno, Neuveden. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Societas Incognitorum: CD Giovanni Battista Alouisi. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Heroes: Pacora Trio & Societas Incognitorum. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Hovory o jednohlasu. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Koncert pro hoboj a orchestr. Brno: Opera diversa, 2015. Neuveden. info
 • FLAŠAR, Martin. Obtížný Filoktétés Jana Klusáka míří z Ostravy na Pražské jaro. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Stará místo nové. Proč interpretace nahrazuje současnou hudební tvorbu? In Vereš, Jozef. Ars longa, vita brevis. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2015. s. 89-104, 16 s. Hudba - integrácie - interpretácie 18. ISBN 978-80-558-0843-7. info
 • FLAŠAR, Martin. Budoucnost už máme za sebou. Několik úvah o minulosti, přítomnosti a budoucnosti hudby. In Vaculovičová, Zdenka. Duchovní proudy v současném umění 2015: Vize budoucnosti. Kroměříž: Umělecká iniciativa, 2015. s. 39-41, 3 s. ISBN 978-80-906293-0-1. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR. : Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR, 2015. info
 • FLAŠAR, Martin, Petr MACEK a Jan KARAFIÁT. Musicologica Brunensia. In Musicologica Brunensia, roč. 50, č. 1, s. 223. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-223, 223 s. ISSN 1212-0391. Musicologica Brunensia info
 • FLAŠAR, Martin. Filharmonici uctili Kaprálovou uceleným provedením orchestrálních skladeb. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2015. 1 s. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Jemný Šostakovič a loučení bez patosu ve zlínské filharmonii. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433. Opera Plus info
 • FLAŠAR, Martin. Martinů a nová média. In Bohuslav Martinů (1890-1959): Tři přání aneb vrtkavosti života. Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2015. s. 22. ISBN 978-80-87650-82-0. info
 • FLAŠAR, Martin. „Jeho schopnost absolutní koncentrace se mi zdá nesmírně inspirativní.“ Rozhovor s ředitelem Institutu Bohuslava Martinů, Alešem Březinou. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015. s. 76-83, 8 s. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Twenty years of the Bohuslav Martinů Institute - an interview with director Aleš Březina. In Martinů Revue. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2015. s. 16-17, 2 s. ISSN 1803-8514. info
 • FLAŠAR, Martin. Od kódu k hmotě. Několik poznámek k materializaci hudby. In Kolokvium k výstavě Vivat musica!, NG Praha. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Interpretation instead of creation: Why early music replaced the contemporary production? In Final conference of EUR-TEXT project, Lodz. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Listening with eyes. Remarks to live coding performance. In Media – Performance 4 / Gesture. 4th International conference on performance, performativity and media, Brno. 2014. info
 • FLAŠAR, Martin. Život po životě? Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Flašar, Martin; Matej, Daniel; Rataj, Michal. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014. s. 28-35, 8 s. ISBN 978-80-7460-071-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen grantové komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR. : Grantová komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR, 2014. info
 • FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5. info
 • FLAŠAR, Martin. Janáčkovský festival: důstojná hudební oslava. In Brněnský Deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014. s. 9. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Gilgameš v Brně ožil až s přílišným respektem. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014. s. 9. ISSN 1802-0887. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák - cizinec ve vlastní zemi. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2014. s. 10-12, 3 s. ISSN 1210-8081. info
 • FLAŠAR, Martin. Elements of Czech and Moravian folklore in the production of Bohuslav Martinů and his pupil Jan Novák. In Semiotics of Cultural Heritages – Remembering, Restoring, Renewing, ISI, Imatra, Finland, 8-11 June 2013. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba ve věku médií I. – Konkrétní hudba, čas a prostor. In Přednáška pro Moravskou galerii. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin, Dan DLOUHÝ, Monika HOLÁ, Jaroslav ŠŤASTNÝ, Richard FAJNOR a Daniel MATEJ. Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA IX. 2013. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Život po životě?: Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Mezinárodní konference MUSICA NOVA IX, Brno, 1.-4. 12. 2013. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Jiří Suchánek. In Výtvarné umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století. Brno: Muzeum města Brna, 2013. 1 s. info
 • FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varese: stručná historie nenaplněného obdivu. In Fenomén Zappa, JČU v Českých Budějovicích. 2013. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudebním nástrojem může být dnes soustava rovnic... In Vojtěchovský, Miloš. Milan Guštar. Praha: DOX Prague, 2013. s. 99-102, 4 s. ISBN 978-80-87446-24-9. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 57-61. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2013-1-7. Digitální knihovna FF MU info
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varese - I. Xenakis. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 162 s. Spisy FF MU v Brně ; č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0. Webová stránka knihy ve vydavatelství MUNI Press info
 • FLAŠAR, Martin. Der Osten des Westens : Elektroakustische Musik in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1992. In Sound exchange : experimentelle musikkulturen in Mitteleuropa. Saarbrücken: PFAU Verlag, 2012. s. 172-181, 10 s. ISBN 978-3-89727-487-7. Informace o knize u vydavatele info
 • FLAŠAR, Martin. Panychida za českou elektroakustickou tvorbu. In Rataj, Michal. Zvukem do hlavy : sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. s. 133-138, 6 s. ISBN 978-80-7331-229-9. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a zvuk v počítačových hrách - od filmové k herní hudbě. Opus musicum : hudební revue, Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 28-37. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Smyčcové kvartety Jana Nováka. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 17-22. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák a Jiří Trnka : příspěvek k 50. narozeninám Kybernetické babičky. In 47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno : Genius loci. 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Changes in composition from film to game music. In Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA VIII : Hudba k čemu...? 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Dědictví Gutenbergovo : proč se knih jen tak nezbavíme. In Symposium Quo vadis elektronická kultúra?SAV Bratislava. 2012. info
 • FLAŠAR, Martin. Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 81-87. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 4, s. 37-43. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudba v kontextu multimédií. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-41, 17 s. ISBN 978-80-210-5639-8. info
 • FLAŠAR, Martin. Jednota v rozmanitosti nebo Tisíc plošin? Ke konstrukci modelu monografie Jana Nováka. In K metodám hudebních monografií současnosti, AV ČR, Praha. 2011. info
 • FLAŠAR, Martin. Princip smyčky v hudbě: od média k software. In Vystoupení na sympoziu Software/softwarová studia v rámci Týdne vědy FF MU, Brno. 2011. info
 • FLAŠAR, Martin. Christopher Hailey (ed.). Alban Berg and his world. Princeton: Princeton university Press, 2010. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 1, s. 84-85. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Spurný, Lubomír – Vysloužil, Jiří. Alois Hába: Catalogue of the Music and Writings. Praha: KLP, 2010. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 2, s. 99-100. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Pan de Saint-Lambert. Pravidla hry na cembalo a Nové pojednání o doprovodu na cembalo, varhany a jiné nástroje. Překlad a komentář Jana Franková. Brno: Vlastním nákladem Jana Franková, 2010. 179 s. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 3, s. 91-92. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Příliš hlučná samota. MP3 přehrávače a konstrukce individuálního prostoru. In Musical culture and education in international society. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2010. s. 82-92, 11 s. ISBN 978-80-8094-706-4. info
 • FLAŠAR, Martin. Člen komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická. : Komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická, 2010. info
 • FLAŠAROVÁ, Jolana a Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. s. 87-92, 6 s. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70., Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 2007-2014. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier : Poeme électronique (1958). Hudobný život : [dvojtýždenník], Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 52-54. ISSN 1335-4140. info
 • FLAŠAR, Martin. The East of the West: The conditions under which electroacoustic music existed in Czechoslovakia, 1948-1992. In The proceedings of the EMS08 conference. 2009. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Hana Adámková Heidrová : Hudebně ekologická problematika a její místo v současné hudební výchově. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2009, roč. 41, č. 1, s. 68-70. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Crossing the Shadow - Bohuslav Martinů and Jan Novák. In Martinů Revisited, Martinů Festival Wien 2009. 2009. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Man, Music, Machine - Perspectives of the Postwar Humanism. In Forfest Colloquium 2009, Kroměříž. 2009. info
 • FLAŠAR, Martin. Návrat Jana Nováka do USA. In Musicologica BRUNENSIA. 58. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-52, 8 s. ISSN 1212-0391. info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák and the Problem of National Identity in his Works. In 44th International Musicological Coloquium Brno. 2009. info
 • FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier: Poeme électronique. Problém reprodukovatelnosti uměleckého díla. In Hudba, integrácie, interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 50-64, 15 s. ISBN 978-80-8094-199-4. info
 • FLAŠAR, Martin a Tomáš PÁLKA. Několik postřehů z Expozice nové hudby 007. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 42-44. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Konvergence. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 52-53. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Bildmusik. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39, č. 5, s. 48. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Edgard Varese - elektronická poezie pro děti. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39, č. 6, s. 34-36. ISSN 0862-8505. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda, Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59-74. ISSN 0018-7003. info
 • FLAŠAR, Martin. V srdci kultu. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 4, s. 29-31. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Tři příběhy Steva Reicha. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 6, s. 50-52. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Expozice nové hudby - redukcí k destrukci? Opus musicum Hudební revue, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 55-57. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Hudební kritik - poutník mezi světy. Opus musicum Hudební revue, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 72. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin a Jan ČIŽMÁŘ. Jan Novák - stav pramenů a bádání. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2005, roč. 37, č. 1, s. 32-33. ISSN 0862-8505. URL info
 • FLAŠAR, Martin. Jan Novák - žák Bohuslava Martinů. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. info
 • FLAŠAR, Martin. Žena Nana. Opus musicum, Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 32-33. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o. p. s., 2005, Roč. 37, č. 3, s. 51. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Roman Dykast: Hudba věku melancholie. Opus musicum, Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 52. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin a Ondřej KYAS. Radost slyšet jinak. Opus musicum, Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 18-20. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Postmoderno vysvětlované (nejen) dětem. Rozhovor s Vítem Zouharem. Opus musicum, Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 32-35. ISSN 0862-8505. info
 • BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. (O)hlasy Moravského podzimu 2005. Opus musicum, Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 33-35. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Pravé umění? Rien a voir. Rozhovor s Lenkou Dohnalovou. Opus musicum, Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 61-63. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno. Hudební věda, Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2005, roč. 42, č. 3/4, s. 410-411. ISSN 0018-7003. info
 • FLAŠAR, Martin. Ex post o Expozici nové hudby. Opus musicum, Brno, 2004, Roč. 36, č. 3, s. 42-43. ISSN 00862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Bohuslav Martinů: Le Raid merveilleux, La Revue de cuisine, On tourne! Opus musicum, Brno, 2004, Roč. 36, č. 4, s. 46. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Několik pohledů za oponu (Niedermayr, Susanna; Scheib, Christian). Opus musicum, Brno, 2004, Roč. 36, č. 5, s. 37-39. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Europäische Meridiane. Im Osten - Neue Musik Territorien in Europa. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, Roč. 36, č. 5, s. 41. ISSN 0862-8505. info
 • FLAŠAR, Martin. Karlheinz Stockhausen - Hudba a prostor. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 47 s. bakalářská práce. info
 • BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. Tanec v barvách Moravského podzimu. Opus musicum, Brno, 2003, Roč. 35, č. 5, s. 25-27. ISSN 00862-8505. info

27. 9. 2020