Alessandro Testa, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Alessandro Testa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 1. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Rituality and Social (Dis)Order: The Historical Anthropology of Popular Carnival in Europe
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The book was published by Routledge Taylor and Francis Group.
Oponenti habilitační práce Prof. Letizia Bindi (Univerzita Molise)
Assoc. Prof. Jurij Fikfak, PhD (Ústav slovinské etnologie)
Prof. Dr. Peter Jan Margry (Amsterdamská univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici)
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info