PhDr. Michal Vít, Ph.D.

vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce) – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3656
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Michal Vít, Ph.D. narozen 28. 9. 1979 v Brně, Česká republika
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra tělesné výchovy a společenských věd
Funkce na pracovišti
 • Pověřený vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Akademická kvalifikace:

 • 2022 Člen Etické komise pro výzkum – Masarykova univerzita
 • 2022 Soudní znalec v oboru Sport, odvětví sport - provozování, specializace sebeobrana, úpolové sporty, bojová umění
 • 2011 státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce, udělen titul Ph.D.
 • 2010 rigorózní zkouška, udělen titul PhDr.
 • 2006 Kurz základů vědecké práce (20. - 24. 11. 2006, Akademie věd České republiky)
 • 2005 doktorské studium, FSpS MU Brno, obor kinantropologie
 • 2005 státní závěrečná zkouška, udělen titul Mgr., FSpS MU Brno,
  učitelství tělesné výchovy a ruského jazyka a literatury pro SŠ
 • Sportovní kvalifikace:

 • 2004 Kurz Regenerační a sportovní masér, FSpS MU Brno
 • Bezpečnostní certifikát Shocknife Safety Monitor Certification

 • Technické stupně v bojových uměních a sebeobraně:
 • 3. dan aikibudo
 • 2. dan tenshin shoden katori shinto ryu
 • Držitel certifikátů Self Defense and Martial Arts Institute:
 • 1 Level TCS Knife Fighting Concept
 • 1 Level SDS Self Defense Stick Concept
 • 1 Level Panantukan Concept
 • 1 Level Krav Maga Concept
 • Jazyková kvalifikace:

 • Anglický jazyk C1
 • Německý jazyk B2
 • Ruský jazyk C1
 • Francouzský jazyk A1
Přehled zaměstnání
 • 2023 Pověřený vedoucí Katedry tělesné výchovy a společenských věd
 • 2022 Soudní znalec v oboru Sport, odvětví sport - provozování, specializace sebeobrana, úpolové sporty, bojová umění 2015 odborný asistent Katedry gymnastiky a úpolů, FSpS MU, oddělení úpolů
 • 2013 proděkan pro vnější vztahy
 • 2008 asistent Katedry gymnastiky a úpolů, FSpS MU, oddělení úpolů
 • 2005 asistent Katedry sportovní edukace FSpS MU, oddělení úpolů
Pedagogická činnost
 • Na Fakultě sportovních studií vyučuje předměty:

 • Česky: Průpravné úpoly, Průpravné úpoly pro TV a sport, Teorie a didaktika úpolů pro školní TV, Osobní sebeobrana, Sebeobrana I,II, Didaktická technika v sebeobraně
 • Anglicky: Japanese fencing
Vědeckovýzkumná činnost
 • ŘEŠENÉ PROJEKTY:

 • 2006 řešitel projektu v Programu rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů: Zjištění současného stavu výuky úpolů na základních školách v Jihomoravském kraji (MUNI/51/SV09/2006
 • 2007 řešitel projektu v Programu rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů: Baterie úpolových cvičení pro střední školy - multimediální výukový materiál s tištěnou metodickou oporou (MUNI/51/SV10/2007)
 • 2008 řešitel projektu FRVŠ: Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na FSpS MU (FRVS/1068/2008)
 • 2009 řešitel projektu specifického výzkumu MU : Motivace a hodnotová orientace trenérů úpolových systémů (MUNI/51/SV03/2009)
 • 2010 řešitel projektu FRVŠ: Inovace předmětů Úpoly R a Kompenzační cvičení pomocí multimediální učební opory se zaměřením na zdravotní účinky úpolových cvičení (FRVS/2743/2010)
 • 2010 člen realizačního týmu projektu v programu rektora Podpora studentských projektů na MU: Kineziologická analýza úpolových a bojových činností (MUNI/A/1052/2009)
 • 2010 člen realizačního týmu projektu OPVK: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (0743/2009)
 • 8/2010 — 7/2014 Člen realizačního týmu projektu v 7. rámcovém programu EU:COMPOSITE - COmparative POlice Studies In The EE (241918)

 • 4/2015 — 12/2015 Člen realizačního týmu projektu: Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku (ROZV/20/FSpS/05/2015) (Řešitel Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.)
 • 1/2017 — 12/2017 Řešitel projektu: Vliv zátěžových situací na deficity pozornosti a reakční schopnost sportovců (MUNI/A/1232/2016)
 • 1/2017 — 12/2017 Řešitel projektu: Profilace studijních oborů SEBS a ASEBS inovací bezpečnostních předmětů zvýšením pedagogických kompetencí vyučujících ve výukové metodě TACFIT (MUNI/FR/1327/2016)
 • 6/2018 — 12/2018 Řešitel projektu: Stresový profil cvičenců úpolových a technických sportů (MUNI/51/06/2018)
 • 6/2018 — 12/2018 Člen realizačního týmu projektu: Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 – 11 let. (ROZV/24/01/FSpS/2018) (Řešitel doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.)
 • 1/2018 — 12/2018 Spoluřešitel projektu: Inovace studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek analýzou kožně galvanického odporu jako indikátoru stresu v sebeobranných modelových situacích. (řešitel Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák) (MUNI/FR/1254/2017)
 • 1/2018 - 12/2018 Řešitel projektu: Inovace bezpečnostních předmětů v oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (MUNI/FR/1271/2017)
 • 1/2019 - 12/2019 Řešitel projektu: Inovace předmětů studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek se zaměřením na osobní bezpečnost (MUNI/FR/1487/2018)
 • 1/2020 - 12/2020 Řešitel projektu: Aplikace informačních technologií do didaktického procesu bezpečnostních předmětů ve studijním oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (MUNI/FR/1355/2019)
 • 1/2020 - 12/2020 Řešitel projektu: Pokročilá analýza dat variability srdeční frekvence a kožního odporu jako indikátoru reakce autonomního nervového systému cvičenců v pohybových scénářích (MUNI/A/1380/2019)
 • 1/2021 - 12/2021 Spoluřešitel projektu: Vliv intoxikace alkoholem na chůzi, posturální stabilitu a sebeobranný výkon (řešitel Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.) (MUNI/A/1639/2020)
 • 1/2021 - 12/2021 Spoluřešitel projektu: Evaluace modelových sebeobranných situací a stresové tolerance žen (STRESŽEN) (řešitel Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák) (MUNI/A/1634/2020)
 • 1/2022 - 12/2024 Spoluřešitel projektu GAČR: Stresová rezilience a vyrovnávání se s fyzickým a verbálním útokem (řešitel prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.) (GA22-36623S)
 • RECENZENT ČASOPISŮ:
 • Policing: an International Journal of Police Strategies & Management
 • Ido Movement for Culture: Journal of Martial Art Anthropology
 • ÚČAST NA KONFERENCÍCH:

 • 2010 (Rzeszow, 16. - 19. 9. 2009) II World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts
 • 2010 (Brno, 28. - 30. 4. 2010) Mezinárodní vědecká konference "Sociální pedagogika ve střední Evropě - inovace a nové trendy"
 • 2009 (Sankt Augustin, 26. - 27- 11- 2009)International Conference "Learning Outcomes and Qualification Frameworks - Tools for Mobility?"
 • 2009 (Praha, 18. - 20. 11. 2009): Mezinárodní vědecká konference "Zvládání extrémních situací"
 • 2009 (Brno, 5. - 6. 11. 2009): Mezinárodní vědecká konference Sport a kvalita života "Sport a jeho sociální dimenze"
 • 2009 (Viseu, 16. - 17. 5. 2009): Scientific Congress on Martial Arts and Combat Sports (SCMACS)
 • 2008 (Praha, 3. - 5. 12. 2008): Mezinárodní konference "Zvládání extrémních situací"
 • 2008 (Brno, 6. - 7. 11. 2008): Mezinárodní konference "Sport a kvalita života 2008 - Pohybem proti obezitě"
 • 2008 (Brno, 9. 10. 2008): Odborný seminář "Výzkumné a rozvojové projekty ve společenských vědách a vědách o sportu"
 • 2008 (Nitra, 18. - 19. 9. 2008): Medzinárodná konferencia "Šport a zdravie"
 • 2008 (Rostov na Donu, 3. - 5. 6. 2008): Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Rudnikovskie čtenija"
 • 2008 (Bratislava, 21. 5. 2008): Vedecká konferencia úpolov "Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka"
 • 2007 (Brno, 8. - 9. 11. 2007): Sport a kvalita života 2007. Mezinárodní vědecká konference
 • 2007 (Bratislava, 29. - 31. 8. 2007): 4. FIEP European Congress "Teachers' Preparation and Their Employability in Europe"
 • 2007 (Brno, 23. 2. 2007): 2. Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie "Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu"
 • 2006 (Brno, 9. - 10. 11. 2006): Mezinárodní vědecká konference "Sport a kvalita života"
 • 2005 (Brno, 10. - 11. 11. 2005): Mezinárodní konference "Sport a kvalita života"
Akademické stáže
 • 2010 Summer school in Rimini, Università di Bologna, Italy (1 týden)
 • 2009 Erasmus Teacher Mobility Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal (1 týden)
 • 2002-2003 stipendijní stáž v Ruské federaci, Pedagogická univerzita v Moskvě (1 semestr)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen FIAB - Fédération internationale d Aikibudo Instruktor a člen výkonného výboru Federace českého aikibudó
 • Vedoucí oddílu Matsunoki Dojo Aikibudó VSK Univerzita Brno
Publikační činnost:
 • VÍT, Michal, Miloslav HOUDEK a Martin SEBERA. Reaction time and stress tolerance of police officers in specific and non-specific tests in professional self-defence training. Physical Activity Review. Czestochowa: PPHU Projack, 2019, roč. 7, č. 1, s. 193-200. ISSN 2300-5076. doi:10.16926/par.2019.07.23. URL info
 • VÍT, Michal, Martin SEBERA a Přemek CHROUST. Aggressiveness level in baseball players and Brazilian jiu-jitsu athletes. Archives of Budo. 2019, roč. 15, MAR 11 2019, s. 67-73. ISSN 1643-8698. URL info
 • CYNARSKI, W. J., P. PAWELEC, Y. JONG-HOON, Michal VÍT, J. SŁOPECKI, G. BIELEC a K. KUBALA. Perception of Success among People Practising Martial Arts and Combat Sports. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2018, roč. 21, č. 1, s. 67-75, 8 s. ISSN 2300-9705. URL info
 • CYNARSKI, Wojciech, Przemyslaw PAWELEC, Howard ZENG, Jong-Hoon YU, Michal VÍT, Grzegorz BIELEC, Jan SLOPECKI, Krzysztof KUBALA a Wojciech BLAZEJEWSKI. Social Determinants of Attitudes towards Health in Martial Arts: comparison between combat sports and combat systems and martial arts practitioners. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. Rzeszów: Idōkan Poland Association, 2017, roč. 17, č. 1, s. 23-29. ISSN 2084-3763. doi:10.14589/ido.17.1.4. Odkaz na fulltext info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Fear of crime and victimization among the elderly participating in the self-defence course. In Dragan Milanovic et al. 8th International scientific conference on kinesiology. 1. vyd. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 580-582. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. The frequency of falls in children judo training. In Dragan Milanovic et al. 8th International scientific conference on kinesiology. 1. vyd. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 246-247, 3 s. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, 2016, roč. 12, č. 2016, s. 141-150. ISSN 1643-8698. URL URL info
 • VÍT, Michal. Postavení sebeobrany v prevenci kriminality – kinantropologická perspektiva. In Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi. 2016. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Extrinsic feedback in martial arts training. In 5th World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2016. ISSN 2174-0747. doi:10.18002/rama.v11i2s.4211. URL info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Sebeobrana pro střední školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8542-8. URL info
 • VÍT, Michal, Boleslav GALKANIEWICZ a Martin BUGALA. The effect of hand strengthening techniques in martial arts on bone mineral density – pilot study. In Kalina RM. BUGALA, Martin. Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, HMA 2015. Warsaw: Archives of Budo, 2015. s. 92-97. ISSN 2450-2650. URL info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. Knihy. ISBN 978-80-210-7920-5. URL info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Základy osobní sebeobrany. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5784-5. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Ethics of scenario training in self-defence class. In Game, Drama, Ritual in Martial Arts and Combat Sports, 2012. 2012. ISBN 978-88-95688-78-7. info
 • VÍT, Michal. Rozvoj kompetence k sebeobraně - evaluace programu Sebeobrana pro střední školy. Brno: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, 2011. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Use of scenario training in high school self-defence teaching. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Use of scenario training in high school self-defence teaching. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 339-344. ISSN 1802-7679. info
 • VÍT, Michal. Sebeobrana pro střední školy. Brno, 2010. 159 s. Rigorózní práce. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Kalokagathia from Aikido Point of View. In CYNARSKI, Wojciech J. Martial Arts and Combat Sports – Humanistic Outlook. Rzeszow: Rzeszow University, 2009. s. 69-76. "Biblioteka Lykeion", volume 9. ISBN 978-83-7338-439-2. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 19-22, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Change from individual work to teamwork during the sangongeiko practice. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Combatives evolution in the Czech Republic and inclusion of combatives into physical education. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Názory učitelů Jihomoravského kraje na výuku úpolů na základních školách. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 88-96, 8 s. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA, Michal VÍT a Martin ZVONAŘ. Specific Rating Scale for Evaluating Back Roll Fall. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • VÍT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Zdenko REGULI. Typical manners and psychological reactions of university students in model self-defence situation. Ido - Movement for Culture. 2009, roč. 9, č. 9, s. 119-122, 3 s. ISSN 1730-2064. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In Current trends in Performance Analysis. Achen: Shaker Verlag, 2009. s. 223-227, 293 s. ISBN 978-3-8322-8390-2. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Zpráva z mezinárodního kongresu bojových umění a úpolových sportů v Portugalsku. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 137-139. ISSN 1802-7679. info
 • RUTAROVÁ, Ivona a Michal VÍT. Charakteristika aerobní aktivity aqua combat a její vztah k úpolům. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 49 - 57. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • VÍT, Michal a Pavla ŠALPLACHTOVÁ. Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou zátěží na pohybový aparát. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 66 -78. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • ČIHOUNKOVÁ, Jitka a Michal VÍT. Držení těla a dechová cvičení v karate. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 108 - 118. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • VÍT, Michal. Výuka aikibudó na středních školách. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 145 - 154. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Edukace bezpečnostních složek na Masarykově univerzitě v Brně. In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009. 6 s. ISBN 978-80-254-5909-6. info
 • VÍT, Michal. Sebeobrana a její mezioborové přesahy v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. In Sport a kvalita života. Sborník abstraktů mezinárodní konference konané 5. - 6. 11. 2009 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Kalokagathia from Aikido Point of View. In 2nd International Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists. 2008. ISBN 978-83-7338-369-2. info
 • VÍT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Zdenko REGULI. Typical Manners and Psychological Reactions of University Students in Model Self-defence Situation. In 2nd International Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists. 2008. ISBN 978-83-7338-369-2. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Internal Monologue in Sanbon Geiko. In Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Rudnikovskie čtenija". Trudy učastnikov. Časť 3. Rostov na Donu: Rossijskaja Associacija psichologov fizičeskoj kultury i sporta, 2008. s. 19-22. ISBN 0-01-100061-9. info
 • VÍT, Michal. Bartík, Pavol; Sližik, Miroslav; Reguli, Zdenko. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 279 s. ISBN 978-80-8083-477-7. Studia Sportiva. 2008, roč. 2, č. 1, s. 130 - 131, 144 s. ISSN 1802-7679. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. s. 375-380. ISBN 1-901280-01-2. info
 • REGULI, Zdenko, Vít RANDÝSEK a Michal VÍT. Freestyle kata: úpolová, či gymnastická disciplína? In Šport a zdravie 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 5-8, 286 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Modelové sebeobranné situace ve školní tělesné výchově. In Šport a zdravie 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 97-103, 286 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Koncepce výuky sebeobrany na středních školách (Full text on CD-ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 168-168, 183 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zkušenosti s výukou sebeobrany dětí. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: PEEM, 2008. s. 155-160, 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica, 2008, roč. 8/2008, č. 1, s. 60-66. info
 • VÍT, Michal. Historie aikibudó v České republice. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti člověka. Bratislava: PEEM, 2008. 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007. s. 89-95, 6 s. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zjištění současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007. s. 133-140, 7 s. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Barbora JALOVECKÁ. Psychological Determinants of Didactics of Combatives. In Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii psichologov fizičeskoj kuľtury i sporta "Rudnikovskie čtenija". Moskva: Federaľnoe agentstvo Rossijskoj Federacii po fizičeskoj kuľtury, sporta i turizma, 2007. s. 182-183. ISBN 978-5-903124-16-9. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Multimediální studijní materiály pro výuku úpolových sportů a sebeobrany. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007. s. 35-37. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Survey Research on Current Status of Combative Education in Selected Elementary Schools in South Moravia from the Pupils Point of View. (Full text on CD ROM). In 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 205-211. ISBN 978-80-969343-9-3. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Michal ZÁLEŠÁK. Četnost úrazů u studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002-2006 (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 149-149. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 88 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 97-97, 11 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Metodika nácviku pádových technik: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Průpravné úpoly: zvedání, nošení a skládání živého břemene: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jiří VOLDÁN. Základy sebeobrany: uvolňování z úchopů a objetí: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal. Aikibudó: Bojová umění jako sportovní aktivita dětí a mládeže. In Sport a kvalita života. Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11. 11. 2005 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. 6 s. ISBN 80-210-3863-2. info

20. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info