PhDr. Michal Vít, Ph.D.

vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce) – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3656
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 11. 2014
Datum ukončení řízení 8. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Teoretické aspekty sebeobrany dětí a mládeže v kontextu vědního oboru kinantropologie
Důvod pro omezení zveřejnění práce: práce je soubor již vydaných prací, znovuvydáním v IS by byla porušena práva vydavatele
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. (externí odborník)
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVS UK Bratislava)
doc. PhDr. Ivan Fojtík, CSc. (externí odborník)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela)
Členové doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FSpS MU)
doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS UK Praha)
doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. (externí odborník)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 6. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info