prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Proděkan pro vědu a doktorské studium Lékařské fakulty


Telefon: 532 23 2057, 3706
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Psychiatrie
Habilitační práce (veřejná část)
Datum zahájení 11. 1. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (LF UK Bratislava)
doc. MUdr. Ladislav Hosák, Ph.d. (LF UK Hradec Králové)
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (FEKT VUT Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2010
Datum zasedání VR fakulty 21. 10. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor jmenování Psychiatrie
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 6. 1. 2015
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Cyril Hőschl, DrSc. (Národní ústav duševního zdraví Klecany)
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví Klecany)
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2015
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 16. 4. 2015
Datum zasedání VR MU 19. 5. 2015
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 11. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info