prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2057, 3706
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (LF UK Bratislava)
doc. MUdr. Ladislav Hosák, Ph.d. (LF UK Hradec Králové)
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (FEKT VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 1. 2015
Datum ukončení řízení 1. 11. 2015
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Cyril Hőschl, DrSc. (Národní ústav duševního zdraví Klecany)
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví Klecany)
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. (LF UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 4. 2015
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 19. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info