prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Přednosta kliniky – Psychiatrická klinika


Telefon: 532 23 2057, 3706
E-mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Kašpárek, Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.
 • narozen 21.10.1975 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Funkce na pracovišti
 • přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: jmenování profesorem v oboru Psychiatrie
 • 2010: Habilitace na téma "Imaging brain morphology in schizophrenia" - docent
 • 2007: Odborná způsobilost v oboru psychiatrie dle zákona 95/2004 sb.
 • 2007: EEG licence
 • 2004: ukončeno postgraduální studium, obor Psychiatrie, teze "Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie - MRI volumetrická studie." - Ph.D.
 • 2003: 1. atestace z Psychiatrie
 • 1994-2000: 3. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, obor všeobecné lékařství - MUDr.
Přehled zaměstnání
 • 2013 - dosud: pověřený řízením Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU
 • 2012 - dosud: náměstek pro Vědu, výzkum a školství FN Brno
 • 2011 - dosud: přednosta Psychiatrické kliniky LF MU
 • 2011 - dosud: principal investigator CEITEC-MU, skupina Behaviorální a sociální neurovědy
 • 2010: docent na Psychiatrické klinice LF MU
 • 2008: vedoucí lékař ženského oddělení Psychiatrické kliniky LF MU
 • 2005: odborný asistent na Psychiatrické klinice LF MU
 • 2003: asistent na Psychiatrické klinice LF MU
 • 2000: sekundární lékař na Psychiatrické klinice LF MU
Pedagogická činnost
 • Semináře a praktická výuka studentů LF MU v oboru Psychiatrie
 • Přednášky o zobrazovacích technikách mozku v psychiatrii, psychofarmakologii.
 • Neurobiologie schizofrenie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zobrazovací techniky ve výzkumu schizofrenie, zejména morfologie mozku - volumetrie hipokampu, voxel-based morfometrie. Funkční a anatomická konektivita mozku. Vliv antipsychotik na neurobiologii schizofrenie v humánních studiích a animálních experimentech. Neurofyziologické koreláty emocí ve zdraví a nemoci.
 • Klinické studie: principal investigator klinických hodnocení antipsychotik, thymoprofylaktik, antidepresiv u schizofrenie, afektivních poruch.
Akademické stáže
 • 2-3/2004: Structural neuroimaging laboratory, Dep. of Psychiatry, UMC, Utrecht, Netherland: tréning v segmentaci hippokampu z MRI obrazů, pipeline zpracování obrazů MRI pro studium struktury mozku.
Universitní aktivity
 • Člen Specializační oborové rady oboru Psychiatrie za LF MU
 • Člen Vědecké rady LF MU
 • Člen Vědecké rady MU
 • Člen Akademického senátu LF MU
 • Předseda Oborové rady DSP Psychiatrie LFMU
 • Člen Oborové rady DSP Farmakologie LFMU
Mimouniversitní aktivity
 • Člen oborové komise 06 Neurologie a Psychiatrie Interní grantové komise MZ ČR
 • Člen akreditační komise MZ ČR, obor Psychiatrie
 • Člen akreditační komise MZ ČR, specializační obor Psychosomatika
 • Člen Schizophrenia International Research Society
 • Člen České Neuropsychofarmakologické Společnosti
 • Člen Společnosti pro biologickou psychiatrii
 • Člen Společnosti lékařů českých JE Purkyně
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen redakční rady mezinárodního časopisu World Journal of Biological Psychiatry
 • Člen redakční rady časopisu "Psychiatrie pro praxi"
 • Associate editor mezinárodního časopisu "Activitas Nervosa Superior"
 • Cena Americké Psychiatrické asociace a PS ČLS JEP za výzkumnou práci, týkající se morfologie mozku u schizofrenie.
Publikační aktivita a vybrané publikace
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Combining various types of classifiers and features extracted from magnetic resonance imaging data in schizophrenia recognition. Psychiatry Research: Neuroimaging, CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2015, roč. 232, č. 3, s. 237-249. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2015.03.004. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER a Alena FILOVA. Neurobiology of ADHD From Childhood to Adulthood: Findings of Imaging Methods. Journal of Attention Disorders, Thousand Oaks: Sage Publication, 2015, roč. 19, č. 11, s. 931-943. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054713505322. info
 • THEINER, Pavel, Libor USTOHAL, Tomáš SKŘONT, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in ADHD. In Jill M. Norvilitis. ADHD - New Directions in Diagnosis and Treatment. Rijeka: InTech, 2015. s. 331-350, 20 s. ISBN 978-953-51-2166-4. doi:10.5772/61158. info
 • DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and After Chronic Administration of Aripiprazole. In Ján Maňka, Milan Tyšler, Vikor Witkovský, Ivan Frollo. Measurement 2015 : Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2015. s. 81-84, 4 s. ISBN 978-80-969672-9-2. URL info
 • SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Brain morphometry of MR images for automated classification of first-episode schizophrenia. Information Fusion, ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 19, č. 1, s. 97-102. ISSN 1566-2535. doi:10.1016/j.inffus.2013.02.002. info
 • HÜTTLOVÁ, Jitka, Zora KIKINIS, Miloš KEŘKOVSKÝ, Sylvain BOUIX, Vu MAI-ANH, Nikos MAKRIS, Martha SHENTON a Tomáš KAŠPÁREK. Abnormalities in Myelination of the Superior Cerebellar Peduncle in Patients with Schizophrenia and Deficits in Movement Sequencing. Cerebellum, New York: Springer, 2014, roč. 13, č. 4, s. 415-424. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-014-0550-y. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka HÜTTLOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping, USA: Wiley Periodicals, Inc., 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.21469. info
 • MITÁŠOVÁ, Adéla, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra BALABÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a E. Wesley ELY. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490. ISSN 0090-3493. doi:10.1097/CCM.0b013e318232da12. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Michal MIKL. Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia. BMC Psychiatry, London: Biomed Central, 2012, roč. 12, Mar, s. "nestránkováno". ISSN 1471-244X. doi:10.1186/1471-244X-12-17. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Tomáš URBÁNEK, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Ivan REKTOR a Adam ZEMAN. Unveiling the mystery of déja vu: The structural anatomy of déja vu. Cortex, Milano: Elsevier Masson, 2012, roč. 48, č. 9, s. 1240-1243. ISSN 0010-9452. doi:10.1016/j.cortex.2012.03.004. URL info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Carlos Eduardo THOMAZ, Joao Ricardo SATO, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Andre FUJITA a Eva ČEŠKOVÁ. Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging, 2011, roč. 191, č. 3, s. 174-181. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2010.09.016. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Neurotoxický, neuroprotektivní či neuroplastický účinek antipsychotik? Česká a slovenská psychiatrie, Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 106, č. 1, s. 22-29. ISSN 1212-0383. info
 • RIEČANSKÝ, Igor, Tomáš KAŠPÁREK, Jitka ŘEHULOVÁ, Stanislav KATINA a Radovan PŘIKRYL. Aberrant EEG responses to gamma-frequency visual stimulation in schizophrenia. Schizophrenia Research, Amsterodam: Elsevier, 2010, roč. 124, 1-3, s. 101-109. ISSN 0920-9964. URL info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radek MAREČEK a Daniel SCHWARZ. Source-Based Morphometry of Gray Matter Volume in Men With First-Episode Schizophrenia. Human Brain Mapping, USA, 2010, roč. 31, č. 2, s. 300-310. ISSN 1065-9471. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Sylvie TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. The World Journal of Biological Psychiatry, Oslo: Taylor and Francis, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 752-762. ISSN 1562-2975. URL info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 1-48, 48 s. ISBN 978-1-60692-415-0. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Elsevier, 2009, roč. 33, č. 8, s. 1438-46. ISSN 0278-5846. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 31, s. 151-157. ISSN 0278-5846. URL info
 • SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK a Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging, New York: IEEE, 2007, roč. 26, č. 4, s. 452-461. ISSN 0278-0062. URL info
 • PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research, Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964. info

19. 4. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info